…

Brug håndværkerfradraget ved stormflodsskader

Opdateret februar 2020 

Du kan med det grønne håndværkerfradrag i ryggen hjælpe boligejeren med at forebygge og udbedre vandskader i tilfælde af stormflod eller skybrud.   

Boligejeren får skatterabat på klimasikring
Som håndværker kan du forebygge og udbedre vandskaderne ved at lave klimasikrende tiltag i og omkring boligejerens hus. Samtidig kan boligejeren få rabat på arbejdet, da din løn i forbindelse med klimasikring kan trækkes fra i skat via håndværkerfradraget. Det giver dig gode salgskort på hånden i dialogen med boligejeren. 

”Også her giver boligjob-ordningen fradrag til forebyggende arbejde som blandt andet kloakarbejde, etablering af dræn og regnvandsfaskiner eller sikring af yderdøre og vinduer mod oversvømmelse. Så det er oplagt at begynde at klimasikre huset,” siger Torben Liborius, der er erhvervspolitisk chef i Dansk Byggeri.

De klimasikrende tiltag, som du kan udføre med skatterabat for boligejeren, omfatter eksempelvis: 

  • Kloakarbejder på egen grund
  • Udskiftning af kloakrør
  • Fornyelse og etablering af dræn
  • Udskiftning af opsamlingstank
  • Nedsivningsanlæg
  • Minirensningsanlæg
  • Rodzoneanlæg
  • Højvandslukkere
  • Regnvandsfaskiner

Læs mere om det grønne håndværkerfradrag her.

Spørg i din lokale STARK

I STARK finder du alt, hvad du skal bruge til udbedring og forebyggelse af vandskader og andre klimasikrende tiltag, og vi står klar til at hjælpe dig i mål med opgaven.