…

Få delautorisation til at trække ledninger og kabler

Som faglært tømrer, murer, smed m.m. kan du nu opnå delautorisation til at trække kabler og ledninger hos boligejeren. Det giver dig mulighed for at udvide dine kompetencer, tage flere opgaver ind og dermed udvikle firmaets forretning.

Autorisationsloven, der blev vedtaget i 2014, betyder, at det ikke længere er nødvendigt med fuld autorisation for at trække kabler og ledninger i boliger. Med en såkalt delautorisation kan du som faglært murer, tømrer, smed m.m. udføre opgaverne selv. De påkrævede AMU-kurser er helt på plads, så du kan komme i gang.

Giv firmaet et kompetenceløft

”Det er virkelig gode nyheder, at de nye AMU-kurser endelig er blevet godkendt. Det åbner for mere fleksible forretningsmodeller for håndværksvirksomheder, som fremover vil kunne udføre mere samlede opgaver. Samtidig giver det flere virksomheder - herunder mindre og mellemstore virksomheder - mulighed for at have en medarbejderstab med bredere kompetencer.”

Det siger branchedirektør i DI Byg, Elly Kjems Hove, i en pressemeddelelse om nye AMU-kurserne.

Sådan får du gang i kablerne

For at opnå delautorisation til el-installationer skal du opfylde følgende kriterier:

- Du skal gennemføre godkendt kursusforløb på 10-33 dage, afhængigt af din erfaring.

- Dit firma skal have en procedure for egenkontrol.

- Dit firmas egenkontrol skal kontrolleres af en uvildig tredjepart.

Prisen for kurserne er 110 kr. pr. deltager pr. dag. Du kan søge om VEU-godtgørelse på 669 kr. pr. deltager pr. dag, ligesom du har mulighed for befordringsgodtgørelse.

Derudover kan du søge et bekøb i tilskud pr. time fra Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond, hvis du opfylder visse betingelser. 

Du kan desuden få mere information om delautorisationskurserne på dit lokale AMU-center eller erhvervsakademi. 

Det her må du lave

Med en delautorisation må du lave el-installationer i boliger med individuel afregning, der anvendes til helårsbeboelse, inkl. lejligheder, række- og parcelhuse. Sommerhuse, ferielejligheder og fritidshuse, der er godkendt til overnatning, er også omfattet.

Du må også udføre og servicere boligens stikledning og eventuelle udendørs installationer som fx udendørs lamper og solcellesystemer tilsluttet den enkelte bolig.

Du må ikke udføre eller servicere fællesinstallationer i fx flerfamiliehuse og boligbyggeri.