…

Få styr på stilladssikkerheden

Arbejdstilsynet håndhæver skærpede regler for stilladsarbejde. Her får du det korte overblik, så du får styr på sikkerheden og undgår påbud og bøder.

Arbejdstilsynet fører tilsyn med stilladser på danske byggepladser efter skærpede krav. Kravene betyder, at du skal være fuldt sikret mod nedstyrtning, når du opstiller og nedtager stilladser. Så mindsker du risikoen for arbejdsulykker i højden. Samtidig undgår du påbud og bøder fra Arbejdstilsynet.

Følg producentens vejledning
”Husk, at du altid skal følge producentens montagevejledninger, når du opstiller og nedtager dine stilladser. Alle STARKs stilladser er forsynet med montagevejledninger. Så er du sikker på at kunne arbejde forsvarligt med dit stillads,” siger Martin Korgaard Madsen, der er STARKs produktchef for stilladser.

Sådan er reglerne for rulle- og bukkestilladser
Når du bruger rullestilladser, må du arbejde med løft på maksimalt 2 m. BFA Bygge & Anlæg anbefaler, at du bruger montagedæk ved opstilling og nedtagning af dit rullestillads.

  • Arbejder du udenfor med rullestilladset, må det øverste etagedæk højst være 8 m over jorden. Inden døre må du bygge stilladset op til 12 m.
  • Du må kun opsætte, nedtage eller ændre på et rullestillads over 3 m i højden, når du har gennemført den særlige 1 dags stilladsuddannelse. 

BFA Bygge & Anlæg anbefaler, at bukkestilladser opstilles i en maksimal højde på 2,20 m ekskl. opklodsning. Skal du arbejde i større højder, skal det vurderes, om stilladset stadig er egnet – ellers skal du bruge en anden stilladstype.

Sådan er reglerne for systemstilladser
Når du opstiller og nedtager systemstilladser, er det dit ansvar, at stilladset opstilles på en sådan måde, at dem, der arbejder og færdes på stilladset, er sikret forsvarligt mod nedstyrtning. Du kan sikre dig mod fald og nedstyrtning på flere måder, afhængigt af stilladstypen.

Dansk Byggeri anbefaler, at du følger disse retningslinjer:

1) På nogle stilladstyper kan du opstille opskydelige rækværker. Så kan du montere et rækværk til næste højde fra det sidste færdige dæk.

2) Du kan også anvende såkaldt 'gedetøjr'. Her monterer du en line eller rem i ca. en meters højde over dækket helt inde ved muren. Du bærer selv en kort line i din sele, som du bruger til at 'klikke' dig ind på linen. Så er du forhindret i at falde ud over kanten.

Du skal tjekke, at stilladset kan holde til trækket, når linen strammes til. Samtidig skal du montere stilladsdelene fra den fjerneste ende. Så undgår du, at det monterede stillads spærrer for linen.

3) Endelig kan du anvende sele og line, som du fastgør over skulderhøjde. Du kan f.eks. fæstne linen til en faldblok på de dele af stilladset, du allerede har monteret. Husk at tjekke, at stilladset kan holde til det træk, som en faldende person vil påføre det.

STARK giver dig styr på sikkerheden
Kom ind til STARK og få hjælp til at vælge det rette stillads til opgaven. Så er du sikker på, at dit stillads også har de rigtige bredde- og lastklasser.

Vi har alt, hvad du skal bruge for at arbejde sikkert i højden. Ud over stilladser og stiger finder du også et bredt udvalg af udstyr til faldsikring, sikkerhedssko og personlige værnemidler. Vores konsulenter står altid klar til at rådgive dig, så du bliver bedst muligt klædt på til opgaven.