…

Gælder afbrændingsforbuddet for varmt arbejde?

Håndbogen for arbejdsmiljø i bygge- og anlægsbranchen beskriver ”varmt arbejde” sådan her: 

”Varmt arbejde omfatter alle arbejder, hvor der er risiko for at antænde bygningsdele og lignende. Begrebet varmt arbejde omfatter således alle arbejder med åben ild. Men det gælder også arbejde med værktøjer der udvikler varme, hvor der er risiko for ildspåsættelse, fx vinkelslibere, rundsave, og værktøjer til tørring og lodning m.m.”

Varmt arbejde kan være skyld i farlige brande, især i tørkeperioder og under afbrændingsforbud. Derfor er det vigtigt at have sikkerheden på plads og sikre, at alle på byggepladsen er klar over, hvordan de kan mindske risikoen for brand.

Eksempler på varmt arbejde:
  • Lodning af tagrender
  • Opvarmning af metal med åben flamme eller varmepistol
  • Skæring og slibning i metal med vinkelsliber
  • Skæring i metal med skærebrænder
  • Hård- og blødlodning, eksempelvis forbindelse med lodning af kobberrør
  • Svejsning
  • Svejsning af tagpap
Vær opmærksom på lokale forskelle
Tjek i din egen kommune, hvilke afbrændingsforbud der findes, der hvor du skal arbejde. Der gælder forskellige regler fra kommune til kommune for virksomheder, der arbejder med åben ild eller værktøj, der afgiver gnister – fx svejse- eller skæreaggregater, blæselamper, lyskilder, terrassevarmere, ukrudtsbrændere.

Du kan orientere dig om de specifikke regler for din kommune via Beredskabsstyrelsens hjemmeside.

Forebyggelse mindsker risikoen for brand
Beredskabsstyrelsen anbefaler alle, at være særligt opmærksomme i tørre perioder. Der skal ikke mere end en lille glød til at starte en brand. Men der er ting, du kan gøre for at forebygge, der kan sikre dig og dine kollegaer:
  • Fjern alt brændbart materiale. – fx kendte selvantændelige produkter/processer (slibestøv, linolie og lignende klude som anvendes til behandling med eller opsugning af fernis, olie, maling, lak m.v.). Hvis det ikke er muligt at fjerne materialet, skal det opbevares i dertil egnet beholder.
  • Udfør så vidt muligt din opgave på ubrændbart underlag.
  • Det anbefales samtidigt, at nærområder eventuelt vandes, og at der forefindes slukningsredskaber i nærheden under aktiviteten.
Hav altid øjnene på arbejdet og vær sikker på, at der er mulighed for brandslukning, hvis uheldet er ude. Hvis du vil være helt sikker på, at du ikke overtræder nogle regler, så anbefaler Beredskabsstyrelsen, at du kontakter det lokale brandvæsen, hvor at høre, hvad du skal gøre, for at få lov til at udføre din opgave samtidig med, at du overholder sikkerheden. 

Husk vand og pauser
Arbejde i stærk varme kan give utilpashed og nedsætte evnen til præcisionsarbejde og til at tænke klart.

Træthed, sløvhed og kramper kan i ekstreme tilfælde optræde, fordi en række vigtige mineraler svedes ud.

Under alle omstændigheder skal der være adgang til frisk drikkevand. Dehydrering er nemlig en væsentlig risikofaktor for de akutte symptomer ved arbejde i stærk varme. Hvis du begynder at føle dig utilpas, så tag en pause, få noget vand og lidt frisk luft.