…

Sådan får du overskud til udvikling af din forretning

For lederen, der også ejer forretningen, kan det være en udfordring at slippe fri af firmaets daglige drift, så der bliver overskud til at tænke i forretningsudvikling. Bliv godt rustet med Håndværksrådets tips.

Selvstændige håndværkere er i de fleste tilfælde både ejer og leder på samme tid, og den der både tegner firmaets identitet og ansigt udadtil. Samtidig står de ofte selv for den daglige ledelse og drift af firmaet. Det kan give udfordringer med at få tid og overskud til at udvikle firmaet på den lange bane.

For mange kasketter tipper balancen
”Ejerledere har ofte mange kasketter på samtidig. Derfor kan det være svært at få enderne til at mødes, både i forhold til firmaet, men også i forhold til balancen mellem firma og familieliv. Især når man også gerne vil udvikle firmaet og skabe vækst,” siger Håndværksrådets foreningskonsulent Thomas Birger Hansen.

Han arbejder til dagligt med drift og ledelse i små og mellemstore virksomheder. Her får du hans tre tips, så du bliver godt klædt på til at arbejde videre med udvikling af din egen forretning: 

1. Kortlæg dine egne styrker og svagheder
”Mange udfordringer opstår, når ejerlederen påtager sig for mange opgaver. Start derfor med at kigge ærligt på dig selv: Hvad er mine styrker, og hvor skaber jeg mest værdi for firmaet? Og omvendt: Hvor er jeg mindre stærk og kunne med fordel overdrage ansvaret til andre? Når du på den måde får kortlagt dine egne styrker og svagheder, ved du, hvor du og firmaet får mest ud af, at du lægger dine kræfter. Samtidig får du en idé om de områder, hvor det kan være godt fx at hente nye ressourcer ind,” siger Thomas Birger Hansen. 

2. Lav en handlingsplan for det næste halvår
”Strategiplaner med tidshorisonter på flere år har stor risiko for at løbe ud i sandet. Du kan minimere ressourcespild i strategiarbejdet ved at starte i det små og helt konkret: Hvor skal mit firma være om et halvt år? Og hvad kræver det at nå dertil? Det kan fx være, at du vil reducere jeres administrationstid, så I frigiver timer til mere kundefokus eller opsøgende salgsarbejde. Her kan konkrete tiltag fx være mere og bedre brug af IT-løsninger til regnskab, ordrestyring, timeregnskab osv.,” siger Thomas Birger Hansen. 

3. Fokusér på uddelegering, tillid og kommunikation
”En tømrermester sagde for noget tid siden til mig, at dét med ejerledelse egentlig ikke er så svært: Hvis man vil have en god forretning, så skal man bare sørge for at uddelegere, have tillid til folkene og tale pænt til hinanden. I praksis viser det sig desværre ofte, at det kan være svært at efterleve. Vores erfaring er, at mange selvstændige har glæde af at komme på lederkurser, hvor de lærer at optimere deres egne ressourcer. Det gør faktisk gavn hele vejen rundt, for en professionelt ledet og optimeret virksomhed er bedre gearet til vækst på den lange bane,” understreger Thomas Birger Hansen. 

Du kan fx hente idéer og tilmelde dig ledelseskurser hos Dansk Byggeri eller på dit lokale AMU-center.

Derudover kan du få gratis rådgivning og sparring om fx vækstmuligheder hos din lokale kommunes erhvervsservice eller i de regionale Væksthuse.

STARK hjælper dig videre med din forretning 
Hos STARK over hele landet står vi altid klar til at hjælpe dig med råd og vejledning, så du minimerer spildtid og holder en høj kvalitet i dit arbejde. Vi kan fx sammensætte en serviceløsning, der er skræddersyet til dit firmas behov. Kig forbi og bliv klogere på, hvordan vi sammen får dig videre med udviklingen af din forretning.