…

Sæt dit eget præg på talenterne med ny mesterlære

Opdateret februar 2020 

Ny mesterlære gør, at du selv aftaler et individuelt forløb sammen med eleven og skolen. Så får du lettere ved at sætte dit eget kvalitetspræg på oplæringen og næste generation af dygtige håndværkere. 

Ifølge Dansk Byggeri vil der i 2025 mangle 14.000 faglærte i Danmark. Der vil derfor blive kamp til stregen om at tiltrække de stærkeste håndværker-spirer, så man kan få gaflet talenterne, før konkurrenterne har kørt dem i stilling til at videreføre firmaet.

Med ny mesterlære sætter du dit eget præg på talentudviklingen tidligere end ved et almindeligt erhvervsuddannelsesforløb. Ordningen betyder, at eleven starter ude hos dig, og at du selv aftaler forløbet individuelt med lærlingen og skolen. Så får du mulighed for at oplære eleven i godt håndværk, allerede før eleven starter på skole.

Sådan fungerer ny mesterlære

1. Når du tager en elev ind efter reglerne om ny mesterlære, skal du sammen med elevens kontaktlærer på skolen lave en uddannelsesplan. Den beskriver oplæringsforløb og elevens læringsmål i løbet af læretiden.

2. Bagefter underskriver I en uddannelsesaftale, og eleven starter sit forløb ude hos dit firma. Dit firma er juridisk, økonomisk og uddannelsesmæssigt ansvarlig for elevens uddannelse i aftaleperioden

3. I læretiden betaler du overenskomstmæssig løn til eleven, ligesom du modtager refusion og tilskud fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag).

For dem, der foretrækker arbejde frem for skolebænke

”Ordningen er målrettet elever, som foretrækker læringsmiljøet på en arbejdsplads fremfor skolemiljøet. Eleverne skal dog forsat være indstillet på at følge relevant skoleundervisning. Derudover henvender ny mesterlære sig i høj grad til virksomheder, der er indstillet på at tilbyde en god og alsidig oplæring, som fagligt ligger ud over den almindelige praktikuddannelse,” skriver Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling om ny mesterlære.

Du kan læse meget mere om ordningen hos Undervisningsministeriet.