…

Børn på byggepladsen? Sådan bliver du konflikt-klar

Uanset om Danmark bliver ramt af storkonflikt, er det en god idé at være på forkant, så du kan tackle situationen effektivt på din byggeplads.

Den varslede strejke og lockout er netop blevet udskudt til maj. Men selv om dit firma er en privat virksomhed, kan det have store konsekvenser, hvis konflikten rammer – ikke mindst fordi institutionerne lukker, så I skal finde alternative pasningsmuligheder for børnene.

– I de første dage af en storkonflikt kan virksomheder komme til at mangle medarbejdere på de opgaver, de er i gang med at udføre. Det vil ikke være efter reglerne, hvis ansatte bruger barnets første sygedag, fordi skoler eller institutioner lukker. Men feriefridage eller restferie vil sandsynligvis blive brugt i stor stil.

Det vurderer Morten Frihagen, der er adm. direktør i brancheorganisationen Dansk Håndværk.

Sådan kommer du på forkant
Dansk Håndværk opfordrer derfor til, at I i god tid tager en snak i firmaet om, hvordan jeres børnepasningsbehov ser ud, og hvordan I kan være dækket ind mandskabsmæssigt, hvis der bliver konflikt.

Så kommer I på forkant og får bedre muligheder for at planlægge bemandingen og opgaverne. På den måde mindsker I risikoen for, at konflikten får negative konsekvenser for firmaet.

Fx kan det være en idé at få afviklet visse opgaver, så de ikke skal igangsættes eller færdiggøres lige omkring konfliktens start.   

Det er også vigtigt at få et overblik over restferie, resterende feriefridage og afspadsering, som måske med fordel kan bruges i konfliktperioden.

– Mindre og mellemstore virksomheder vil have problemer de første dage, indtil medarbejderne får arrangeret sig med familie og venner. Og mens lille Viggo måske godt kan komme med på arbejde i en kontorvirksomhed, er det slet ikke en mulighed for ansatte på eksempelvis en byggeplads, forklarer Morten Frihagen.

Er dit firma medlem af Dansk Byggeri, kan du på deres hjemmeside desuden se en uddybende vejledning om de påvirkninger, en eventuel storkonflikt kan give.