…

Snup talenterne direkte fra skolen

Med ny mesterlære kan dine kommende elever starte direkte ude hos dig frem for erhvervsskolen. Så kan du fra starten sætte dit eget præg på uddannelsen med kvalitetsoplæring fra første dag. 
 
Ifølge Danmarks Vækstråd vil der i 2025 mangle 85.000 faglærte, hvis ikke den nuværende udvikling vendes. Det skaber rift om kommende håndværkerelever. Med ny mesterlære har du mulighed for at være endnu hurtigere ude, så du får talenterne ind i folden og kørt i stilling så tidligt som muligt.

Sæt dit eget præg så tidligt som muligt
Ny mesterlære betyder, at du tidligere end ved et almindeligt erhvervsuddannelsesforløb sætter dit eget præg på elevens udvikling. Eleven starter hos dig frem for på erhvervsskolen, og du aftaler et individuelt forløb med eleven og skolen. På den måde får du endnu tidligere end ellers eleven godt i gang i dit firma.

”Nogle erhvervsskoler har udarbejdet skitser til, hvad en elev eller lærling i ny mesterlære typisk skal igennem af skoleundervisning for at opfylde overgangskravene. Her er det rigtig vigtigt at understrege, at elever og virksomheder er forskellige, og at en skitse til et typisk forløb, netop kun er en skitse og ikke en standardpakke”, forklarer Heike Hoffmann, der er chefkonsulent i Håndværksrådet.

Tre hurtige trin til ny mesterlære
1. Tager du en ny elev ind under ordningen om ny mesterlære, laver du sammen med elevens kontaktlærer på skolen en uddannelsesplan. Heri fastlægger I oplæringsforløbet og læringsmålene for eleven i løbet af læretiden.

2. Når uddannelsesplanen er på plads, underskriver I en uddannelsesaftale, og så kan eleven starte forløbet ude i dit firma. Firmaet er i aftaleperioden såvel juridisk og økonomisk som uddannelsesmæssigt ansvarligt for elevens uddannelse.

3. Du betaler overenskomstmæssig løn til eleven i læretiden og modtager selv refusion og tilskud fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag).
Ny mesterlære kan bruges som indgang til i alt 92 ud af 105 erhvervsuddannelser. Du kan læse meget mere om ny mesterlære hos Undervisningsministeriet.

Styrk firmaets profil hos STARK 
Hos STARK i hele landet kan dit firma komme på Mestermøde om aktuelle faglige emner som fx tag eller klimaskærme. Så er du sikker på, at firmaet bliver optimalt klædt på med viden og knowhow om den aktuelle udvikling inden for regler, krav og kvalitetsløsninger. 

Forhør dig om mulighederne i din nærmeste STARK.