…

Undgå skoldning når du arbejder ude

Solskoldning kan øge risikoen for hudkræft. Vi giver dig en række stærke tips til effektiv adfærd og beklædning, så du bliver godt rustet til udendørsarbejdet og minimerer risikoen for skoldning.

 
Ifølge Kræftens Bekæmpelse skyldes de fleste danske tilfælde af hudkræft for store mængder skadelig uv-stråling, fx i forbindelse med solskoldning. I foråret og sommeren er risikoen for solskoldning særligt høj, ikke mindst for personer, der på grund af arbejde opholder sig mange timer udendørs i dagtimerne.

”Solen er lige så kraftig først i maj som først i august, men vi er vinterblege og opfører os mere ufornuftigt i forårssolen end senere på året, og derfor er risikoen for at blive solskoldet større tidligt på sæsonen,” forklarer meteorolog Frank Nielsen fra DMI i en artikel hos Videncenter for Arbejdsmiljø.

Sådan beskytter du dig effektivt mod forårssolen

Ifølge Sundhedsstyrelsen bør man først og fremmest holde sig i skyggen på tidspunkter med et uv-indeks over 3. Men arbejder du udendørs i dagtimerne, fx med tagdækning, udvendig efterisolering eller vinduesmontage, kan det være svært kun at udføre arbejdet i skygge.

I så fald kan du beskytte huden med dækkende beklædning og solhat samt solcreme (med mindst faktor 15) på bar hud.  Du kan fx have solcreme med dig i værktøjskassen eller handskerummet i varebilen.

Hos STARK over hele landet finder du et slidstærkt og funktionelt udvalg af Raptor-beklædning til udendørs arbejde i solskinstimerne. Så arbejder du effektivt udendørs med minimal risiko for solskoldning på grund af beklædning, der ikke passer til opgaven.

Du kan også via den gratis app ”Uv-indeks” holde øje med uv-indekset, når du arbejder. På den måde holder du dig på forkant og kan tage de rette forholdsregler. App’en er udviklet i samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen, Miljøstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens solkampagne. Du downloader den enten på iTunes eller Google Play.  

Vidste du det om hudkræft?

I dag er almindelig hudkræft den hyppigste kræftform blandt danskere.

Blandt mænd er antallet af nye hudkræfttilfælde mere end tredoblet over de seneste 30 år. For kvinder er der i samme periode sket en firedobling i antallet af nye tilfælde.

Samtidig viser tal fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, at der 2005-2015 er sket en 12-dobling i antallet af hudkræfttilfælde, der anmeldes som arbejdsskader.