…

Undgå ovenlysbrølere - få hurtigt overblik

Her får du det hurtige overblik over, hvordan du bygger ovenlyset rigtigt, så det bl.a. overholder BR18. Så kommer du godt fra start og undgår kedelige overraskelser senere.

Uanset om du bygger nyt ovenlys eller renoverer et gammelt, har du masser af muligheder for at få en god og flot løsning.

Men der er samtidig nogle få krav til ovenlyset, som du skal være opmærksom på. Ellers risikerer du, at det går rigtig galt.

Husk, at undertag og dampspærre skal være helt tætte

Når du udskifter et gammelt ovenlys eller installerer et nyt, er hullet i taget det vigtigste for dig at få styr på. Undertaget og dampspærren skal være helt tætte omkring ovenlyset. Ellers risikerer du fugtskader, der udvikler sig til råd og skimmelsvamp. Det bliver hurtigt rigtig dyrt og opslidende at reparere. 

Bygningsreglement, BR18

Nybyggeri
Det nye bygningsreglement BR18 er trådt i kraft. Heraf fremgår det at energirammen for byggeriet skal beregnes, og at det samlede behov for tilført energi til opvarmning, ventilation, køling og varmt brugsvand højst må være (30 kWh/m² + 1000 kWh)/Opvarmet etageareal (kWh/m² pr. år)

Ud over energirammen skal følgende komponentkrav overholdes: 
Energitilskuddet for ovenlysvinduer og fladtagsvinduer må ikke være mindre end 0 kWh/m².  For ovenlyskupler må U-værdien ikke være højere end 1,40 W/m²K

Eref udregnes i forhold til et referencevindue på 1230x1488 mm og en fyringssæson i et standard år. Energibalancen afhænger således af både vinduets g-værdi (tilført solenergi) og U-værdi (varmetab). 


…


Ændret anvendelse & tilbygning
Kravene for ændret anvendelse træder i kraft, hvis man f.eks. omdanner en uudnyttet tagetage til beboelse. 

Ved ændret anvendelse og tilbygning gælder de samme komponentkrav, som ved nybyg. 

Ombygning & andre forandringer
Rentabel varmeisolering skal foretages i forbindelse med ombygning og ændringer af bygningsdele. Et eksempel er nyt tegltag eller tilsvarende. I forbindelse med at der lægges nyt tagmateriale, vil det også være rentabelt at udskifte evt. ovenlysvinduer, hvis de er mere end 15 år gamle. 

Ved ombygning og andre forandringer gælder de samme komponentkrav, som ved nybyg.

Åbning ud mod taget eller ej?
Hvis ovenlysvinduet skal bruges som brandredningsåbning, så skal det kunne lukkes op. Desuden skal det være muligt for personer at komme ud af vinduet, så vinduet skal have en bestemt størrelse. Så du skal kunne sikre dig let adgang til taget, så der er en nem flugtvej. Det er også en fordel og letter arbejdet, når du renoverer eller rengør taget.    

Pas på solen 
Selv om der ikke stilles formelle krav om solafskærmning til ovenlysvinduer, er solafskærmning ofte en rigtig god idé – især hvis ovenlyset er sydvendt. 

Du kan kombinere en varmebeskyttende markise med et mørklægningsgardin, der mørklægger rummet 100 %. Eller du kan kombinere markisen med et energigardin, der forbedrer ovenlysvinduets isoleringsevne med op til 34 %. Så kan du let optimere ovenlysvinduets gode egenskaber året rundt.

STARK ruster dig til opgaven
Hos STARK har vi masser af ovenlysvinduer og -løsninger, der gør det nemt for dig at bygge ovenlyset rigtigt fra starten. Kig forbi i din lokale STARK og hør nærmere om, hvordan du får en ovenlysløsning, der holder.