…

Vælg det (energi)rigtige vindue

Når du vælger vinduer, skal du overveje flere ting end bare udseende og materialevalg.

Med de rigtige valg kan du også spare mange penge på varmeregningen og dermed også på CO2 udslippet. Det gavner både din pengepung og miljøet. Den mest energibesparende løsning opnår du ved at vælge vinduer med lavest mulig Uw-værdi mod nord og bedst mulige Eref mod syd, øst og vest.

Verdenshjørnerne har betydning for valget af vinduer
Betegnelserne Uw-værdi og Eref er afgørende for, hvilke vinduer du skal vælge til bestemte placeringer i huset. Her kan du se mere om de to betegnelser, og hvor du skal lægge vægt på den ene værdi frem for den anden:

Uw-værdi:
Uw-værdien siger noget om vinduets evne til at holde på varmen. Jo lavere Uw-værdi vinduet har, jo bedre er det til at holde varmen indendøre. Du skal vælge vinduer med lavest mulig Uw-værdi til nordvendte facader, for nordvendte vinduer bidrager ikke med gratis varme fra solen.

Eref:
Eref er et udtryk for, hvor godt et vindues samlede energibalance er. Eref værdien er resultatet af den mængde gratis solvarme, man får ind gennem vinduet, fratrukket varmetabet gennem vinduet i fyringssæsonen.
Fordi soltilskuddet gennem syd-, øst- og vestvendte vinduer bidrager til opvarmning af boligen, bør du her vælge vinduer ud fra den bedste mulige Eref. Er værdien positiv (angivet med et +), så bidrager vinduerne med mere energi til opvarmning, end der forsvinder ud af vinduet.