Tak for alle besøgene på Building Green Forum 2022

Partnerskaber, cirkulær økonomi og dokumentation

 Vejen mod absolut bæredygtighed opnås kun ved at handle i fællesskab, og derfor satte STARK denne gang ekstra fokus på partnerskaber og på de resultater, som disse samarbejder skaber, også på tværs af branchen. Andre fokusområder på STARKs store balkon-område var den cirkulære økonomi og STARKs måde at facilitere dokumentationen af miljøvenlige projekter på. De nye krav fra Bygningsreglementet vedr. bygningers klimaaftryk var naturligvis også noget, der blev formidlet og diskuteret blandt de mange fremmødte på området.

Det er bestemt ikke kedeligt at bygge med fokus på det bæredygtige. Tværtimod. Tusind tak for deltagelsen – og til jer, der ikke kunne komme, håber vi at inspirere til et besøg næste gang med disse billeder.