Circle House Lab gør STARK klogere på miljøet

Partnerskabet af laboratoriet sikrer, at STARK kan holde sig ajour med udviklingen og rådgive vores kunder på bedste måde. 

STARK er en del af partnerskabet Circle House Lab. Det består af omkring 100 partnere, som tæller blandt andet flere af vores leverandører, samarbejdspartnere og kunder, der alle arbejder for at fremme cirkulært byggeri.

Indtil videre er der udkommet tre såkaldte green papers. Det er dokumenter, der belyser hver sit emne indenfor øget miljøvenlighed i byggeriet. 

Forpligtende samarbejde om løsninger

Som navnet antyder, er Circle House Lab et laboratorium. Medlemmer forpligter sig til at engagere sig i eksperimentelle løsninger og tænke i samarbejde på tværs af branchen.

Den viden, der er opnået i Circle House Lab, vil være udgangspunktet for en udvikling af en europæisk standard for nye processer og produkter indenfor mere miljøvenligt byggeri.

Projektet støttes af Realdania og Miljøministeriet og løber fra foråret 2019 til sommeren 2021.

 - Vi har været med i partnerskabet et års tid og har bidraget på workshops og studieture. Det er et vildt vigtigt arbejde, der bliver lavet her. Produktionen af byggematerialer står alene for 10% af verdens CO2-udledning, og byggebranchen står for 38% af det producerede affald i Danmark - det er vanvittigt, hvis vi ikke bruger de ressourcer i noget nyt. Med en ambition om 70% CO2-reduktion i 2030 kommer vi ikke uden om, at byggebranchen skal blive mere bæredygtig. Derfor er det vigtigt, at vi som leverandør af materialer er på forkant med den udvikling, der sker netop nu, fortæller Louise Askær-Hune, Sustainability Manager i STARK Group.

Kristian Fribo, Senior Sourcing Manager supplerer: 

- I STARK er vi forpligtet til at tage en aktiv rolle i udviklingen af et grønnere byggeri. Dagligt møder vores medarbejdere kunder, som skal give tilbud på større projekter, hvor miljøvenlighed er et adgangsgivende parameter. Et grønt byggeri starter allerede i planlægningsfasen, og et tidligt samarbejde med os er derfor vigtigt. Vi skal bruge vores viden om grønnere alternativer til at rådgive vores kunder om valget af materialer, maskiner og logistiske løsninger til et miljøvenligt byggeri. Ved at deltage i blandt andet Circle House Lab kan vi holde os ajour med udviklingen i branchen og sikre, at vi er det oplagte valg, når der skal bygges grønnere. 

 - Undersøgelserne viser jo også, at det kan betale sig at bygge mere miljøvenligt, da indeklimaet bliver bedre, og vi dermed får et lavere sygefravær på kontorerne, og driftsomkostningerne over tid bliver mindre. Det vil sige, at det, der kommer oven i prisen på byggeriet, bliver sparet på 30 år og mere til, siger Kent Fonseca, GENTRÆ Ambassadør. 

Circle House Labs mål er at skubbe alle i branchen mod mere bæredygtighed, og det vil de gøre ved at dele den viden, de samler sammen.

Du er derfor også velkommen til at gå på Circle House Labs hjemmeside og hente og læse deres indtil videre tre green papers.