STARK Fonden

Siden 1946 har STARK Fonden hvert år doneret midler til projekter, forskning og aktiviteter, der alle har til formål at støtte unge med interesse for håndværk i Danmark, samt velgørende projekter, som med bidrag fra håndværk, kan gøre en forskel i samfundet.

STARK Fonden donerer midler på baggrund af indsendte ansøgninger og bevillingerne besluttes af Fondens bestyrelse i en systematisk proces og grundig vurdering af formålsbeskrivelsen.

I daglige tale hedder det STARK Fonden, mens dets primære navn er Fonden Det Danske Trælastkompagnis Jubilæumslegat af 23. april 1946 og også herunder man finder det i bl.a. Legathåndbogen.


STARK Fondens donationer – Læs mere om nogle af de mærkesager, vi har støttet:

Hent ansøgningsskemaet her