Støtte til sårbare unge på Grønland

Donationen fra Stark Fonden betyder utrolig meget for Foreningen Grønlandske Børn og projektet Sapiik. Sapiik er baseret på ung til ung-metoden, hvor frivillige mentorer, som selv er i gang med eller har færdiggjort en uddannelse, fungerer som rollemodeller for de unge. Donationen sikrer at dette vigtige arbejde kan fortsætte.
Konstitueret generalsekretær Puk Draiby fra Foreningen Grønlandske Børn.

Sapiik betyder mod på grønlandsk. I Grønland, hvor omkring en tredjedel af alle grønlandske børn vokser op i hjem præget af omsorgssvigt, kræver det netop mod at gennemføre en uddannelse. Mange unge grønlændere afslutter folkeskolen med ringe faglige kundskaber, manglende motivation og ringe muligheder for at komme videre i uddannelse.

Projektet Saplik styrker sårbare unge grønlænderes skolegang og motiverer dem til at fortsætte i uddannelsessystemet efter folkeskolen. Foreningen fortsætter støtten på ungdomsuddannelserne, for det overordnede formål er at medvirke til at højne uddannelsesniveauet i Grønland.

Sapiik begyndte i Nuuk i 2008, og er siden da udbredt til flere byer i Grønland. Ilulissat og Qaqortoq har været med siden 2010 og fra årsskiftet 2017/18 kom Maniitsoq også til. I løbet af årene er der opbygget et tæt og meget konstruktivt samarbejde med lokale virksomheder, som åbner dørene for virksomhedsbesøg og praktikpladser.

Projektet er et fritidstilbud, hvor de unge ugentligt mødes med lokale medarbejdere og frivillige. Gennem virksomhedsbesøg, besøg af rollemodeller og sociale aktiviteter får de unge sat ord på deres fremtidsdrømme og arbejder med dem. De unge i Sapiik forbereder sig eksempelvis på at gå på efterskole i Danmark ved at få besøg af tidligere Sapiik-deltagere, som har været på efterskole i Danmark. De unge får større selvtillid og et godt sammenhold, hvilket smitter af på det faglige udbytte af skolen.

I løbet af et år kom Sapiik-deltagerne på virksomhedsbesøg 10 gange. Her talte de unge talt med ansatte i virksomheder om deres vej gennem uddannelse og job, og samtidig oplevede de, hvilke job der findes i deres hjemby. Deltagerne i Sapiik fik endvidere besøg af unge og voksne med forskellige professioner, som fortalte om uddannelse og karrierevalg. Endelig er Sapiik et projekt med sociale aktiviteter, som styrker den enkelte samt gruppen som helhed.

 

…
…