…

Brug håndværkerfradraget til at forebygge vandskader

Du kan med det grønne håndværkerfradrag i ryggen hjælpe boligejeren med at forebygge vandskader i tilfælde af skybrud og oversvømmelser.


Skybrudssæsonen er skudt i gang, og det øger risikoen for oversvømmede kældre og stueetager hos landets boligejere. Det kan blive rigtig dyrt, hvis ikke boligejeren får lavet forebyggende tiltag, der mindsker omfanget af skader.

I alt løb den samlede regning for vandskader på grund af skybrud i 2014 op i 650 mio. kr., viser tal fra Forsikring & Pension. Antallet af skadesanmeldelser som følge af oversvømmelser var samme år på 21.000.

 

Boligejeren får skatterabat på klimasikring

Som håndværker kan du forebygge vandskaderne ved at lave klimasikrende tiltag i og omkring boligejerens hus. Samtidig kan boligejeren få rabat på arbejdet, da din løn i forbindelse med klimasikring kan trækkes fra i skat via håndværkerfradraget (eller boligjob-ordningen, som den også kaldes). Det giver dig gode salgskort på hånden i dialogen med boligejeren.

”Også her giver boligjob-ordningen fradrag til forebyggende arbejde som blandt andet kloakarbejde, etablering af dræn og regnvandsfaskiner eller sikring af yderdøre og vinduer mod oversvømmelse. Så det er oplagt at begynde at klimasikre huset,” siger Torben Liborius, der er erhvervspolitisk chef i Dansk Byggeri.

De klimasikrende tiltag, som du kan udføre med skatterabat for boligejeren, omfatter eksempelvis:


- Kloakarbejder på egen grund

- Udskiftning af kloakrør

- Fornyelse og etablering af dræn

- Udskiftning af opsamlingstank

- Nedsivningsanlæg

- Minirensningsanlæg

- Rodzoneanlæg

- Højvandslukkere

- Regnvandsfaskiner


Nogle af opgaverne skal udføres af en autoriseret kloakmester, mens andre ikke kræver autorisation.