Fleksible krav til facader og tag i BR15

Med BR15 vælger du selv, om du følger de specifikke komponentkrav eller den overordnede energiramme, når du renoverer bygningsfacader eller tage. Så får du større fleksibilitet.

Det kommende BR15 er lige nu i høringsfasen og træder efter planen i kraft d. 1. juli 2015. Perioden 1. juli – 31. december 2015 bliver en overgangsperiode, hvor både BR10 og BR15 er gældende. Fra 1. januar 2016 vil kun BR15 være gældende.

Større fleksibilitet ved renoveringer
”Kort fortalt handler hele opgraderingen til BR15 om at skærpe byggeriets energikrav. Når vi f.eks. snakker om renoveringer af ydervægge og tage, er kravene til isoleringstykkelsen som udgangspunkt blevet strammet op,” siger forskningschef Søren Aggerholm fra Statens Bygggeforskningsinstitut (SBi) og fortsætter:

”Men der indføres samtidig en sondring mellem de specifikke komponentkrav og en overordnet energiramme i forbindelse med eksisterende byggeri. Når du skal projektere og udføre en renovering, kan du derfor vælge enten at følge komponentkravene eller at gå efter energirammen. Det giver dig en valgfrihed, så du får større fleksibilitet i projekteringen.”

Brug komponentkrav ved begrænsede opgaver
”Jo mere omfattende renoveringen er, jo mere relevant er det, at du går efter energirammen, f.eks. ved større renoveringer for boligselskaber. Omvendt er komponentkravene relevante, hvis din opgave er begrænset. Skal du f.eks. kun lave en tagudskiftning på en eksisterende bygning, vil det være mest hensigtsmæssigt at rette dig efter de specifikke komponentkrav til isoleringstykkelse, fugning, vinduer osv.,” forklarer Søren Aggerholm og uddyber:

”Samtidig er der nogle tilfælde, hvor bygningens særlige karakter og arkitekturen spiller ind. Eksempelvis giver det næppe mening at projektere renoveringen af en flot 1930'er-murermestervilla efter energirammen, da det kan være svært at komme helt op på dette niveau af energiforbedringer uden at ændre signifikant på bygningen.”

Nybyggeri kræver lavenergiklasse 2015
Skal du i stedet udføre facadearbejde i forbindelse med nybyggeri, kræver det kommende BR15, at du bygger efter kravene til lavenergiklasse 2015. De har været frivillige i BR10, men bliver nu obligatoriske ved nybyggerier opført efter 1. januar 2016.

Du kan se kravene til lavenergiklasse 2015 for boliger, kollegier, hoteller m.m. her, mens du finder kravene til lavenergiklasse 2015 for kontorer, skoler m.m. her.

STARK klæder dig på til BR15
Hos STARK finder du altid et professionelt kvalitetsudvalg af energivenlige materialer til facaden og tag. Vores rådgivere står til at vejlede dig om, hvordan du opnår de mest optimale løsninger. Så får du lettere ved at overholde kravene i BR15, uanset om du bygger efter komponentkravene, lavenergirammen eller lavenergiklasse 2015.