…

Har du styr på gavereglerne?

Gavereglerne er for rigtigt mange en jungle at finde rundt i. Men når man enten giver eller får virksomhedsjulegaver, er det en rigtig god idé at have styr på gavereglerne. I værste fald kan du risikere at skulle svare skat af den flotte julegave - og det er jo ikke lige dét, der er meningen med at give gaver. 

 
I det følgende gennemgår vi de vigtigste ting, du skal være opmærksom på, når du giver dine medarbejdere eller dine samarbejdspartnere gaver. Så kan du være sikker på, at hverken du eller modtageren ender i en skatteklemme p.g.a. for store julegaver.

Gaver til medarbejdere
• Ansatte i en virksomhed kan skattefrit tage imod gaver for en værdi af i alt 1.100 kr. pr. år. Dette kaldes også "Bagatelgrænsen."
• Du kan give dine ansatte en skattefri julegave for op til 800 kr. pr. år. Har du ikke givet dine ansatte andre skattefrie gaver i løbet af året, kan du give en julegave for op til 1.100 kr. 
• Overstiger gavens værdi det skattefrie beløb, bliver medarbejderen beskattiget af hele gaven værdi - og altså ikke kun af det overstigende beløb.
• Gaver kan f.eks. være blomster, vin, smagekasser el.lign., som ikke anvendes i arbejdet.
• Kontantbeløb og gavekort, som kan sidestilles med kontantbeløb, tæller derimod ikke som gaver. De skal indberettes til SKAT og medarbejderen vil blive beskattet af beløbets fulde værdi.

Er du arbejdsgiver kan du trække gaver fra i SKAT. Du skal indberette hele beløbet, du har brugt på julegaver, til SKAT, som løn til dine ansatte. Det kan du så efterfølgende trække fra i skat som en driftsomkostning – hvis du altså holder dig under beløbsgrænserne.


…
…
Obs! Er du selvstændigt erhvervsdrivende, er det vigtigt at være opmærksom på, at du ikke kan trække gaver fra din indkomstopgørelse, som du har givet dig selv. Denne udgift regnes for en privat, ikke fradragsberettiget udgift. 

Gaver som repræsentation eller reklame?
Gaver til dine forretningsforbindelser skal bogføres som repræsentaion eller reklame. Hvilken kategori, gaven hører under, afgøres af prisen, og om der er logo på gaven.
Repræsentationsudgifter er delvist fradragsberettigede, så du kan trække 25% fra. Reklameudgifter er fuldt fradragsberretigede.

Repræsentationsgaver:
• Gaver, blomster, vin eller spiritus til dine forretningsforbindelser.
• Reklamegaver med din virksomheds logo på (ikke vin) til en værdi over 100 kr. ex. moms.

Reklamegaver:
• Reklamegaver med din virksomheds logo på til en værdi under 100 kr. inkl. moms.

Du kan finde mere information om gavereglerne hos SKAT og på ivaekst.dk.