Hjælp boligejeren effektivt af med efterårets vandskade

Kom boligejeren til undsætning efter kraftige regnskyl og skybrud, så du mindsker omfanget af varige vandskader. STARK giver dig tips til effektiv vandskadeshåndtering fra Fonden Byg-Erfa.

Efterårsvejr er lig med regn og blæst, og mange boligejere risikerer f.eks. at komme ned til oversvømmede kældre. Det kan hurtigt blive dyrt, hvis ikke der handles hurtigt. Her kan du som professionel murer eller tømrer træde til med foranstaltninger, så du mindsker skadernes omfang.

Derfor giver vi dig fem tips til effektiv håndtering af vandskader fra www.byg-erfa.dk. Så har du et godt udgangspunkt for at komme boligejeren til hjælp, når det våde efterårsvejr skaber problemer. 

Lokalisér årsagen og undersøg problemets omfang
”Du bør starte med at finde ud af, hvor vandet kommer fra, og hvad der forårsager oversvømmelsen. På den måde kan du lettere vurdere, hvordan vandet skal stoppes, og hvad der fremover skal til for at forhindre flere oversvømmelser,” fortæller Morten Hjorslev Hansen, der er sekretær i Byg-Erfas teknikergruppe. 

Er der kloakvand?
”Hvis du har mistanke om, at der er løbet kloakvand op, kræver det særlige hensyn, når du arbejder i vandet. Så minimerer du risikoen for infektioner på grund af bakterier og vira,” siger Morten Hjorslev Hansen.

Han anbefaler, at du læser Sundhedsstyrelsens forholdsregler for arbejde med oversvømmelser forårsaget af regn- og kloakvand. Du kan også læse Arbejdstilsynets anbefalinger til, hvordan du minimerer infektionsrisici.  

Luk op og fjern organiske materialer
”For at begrænse skadernes omfang mest muligt, efter at vandet er blevet fjernet, skal du åbne konstruktionerne, så der kan ske en hurtig affugtning. Alle lette materialer skal fjernes fra 10 cm over vandspejlets højeste niveau og nedefter, men lad træskelettet blive stående. Øvrige opfugtede, umiddelbart nedtagelige materialer som f.eks. gipsplader og isolering skal fjernes helt. Efter affugtningen kan du med fordel erstatte dem med uorganiske materialer. Så minimerer du risikoen for, at der opstår skimmel eller råd,” forklarer Morten Hjorslev Hansen.

 

Sørg for hurtig affugtning
”Du bør igangsætte affugtningen hurtigst muligt, efter at vandet er blevet fjernet. Målet er en relativ luftfugtighed på under 75 pct. i rummene, og temperaturen bør ikke være over 15 grader C, mens affugtningen foregår. En højere temperatur øger godt nok affugtningshastigheden, men den øger også risikoen for skimmelvækst,” fortæller Morten Hjorslev Hansen og fortsætter:

”Samtidig skal du sørge for, at luften i rummene så vidt muligt kan strømme frit omkring de fugtramte konstruktioner. Du skal f.eks. fjerne al inventar og indbo. Så kommer affugtningen til at foregå jævnt, og du undgår, at konstruktioner, der umiddelbart føles tørre, gemmer på en masse fugt indeni.”

Lav forebyggende foranstaltninger
”For at undgå fremtidige oversvømmelser kan du hjælpe boligejeren med at etablere forebyggende tiltag som f.eks. højvandslukke, tilbageløbsstop eller barrierer i det terræn, hvor boligen ligger. Det kan også være, at der f.eks. skal etableres mere hensigtsmæssige facadeåbninger. Nogle af foranstaltningerne kræver dog at blive udført af en autoriseret kloakmester,” understreger Morten Hjorslev Hansen.

Hos STARK over hele landet står vi altid klar med rådgivning om alle aspekter af dit projekt. Du finder også et omfattende kvalitetsudvalg af materialer og udstyr til f.eks. afhjælpning af vandskader. Så bliver du godt klædt på til at tage kampen op med vandmasserne.