Hurtigere byggesagsbehandling i 2016

Kommunerne skal i 2016 reducere tiden for byggesagsbehandling til bl.a. gennemsnitligt 40 dage for mindre kompliceret byggeri. Så kan du nemmere planlægge firmaets arbejde.

En ny aftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) betyder, at tiden for behandling af byggesager skal mindskes i 2016. 

Aftalen sætter som mål, at sagsbehandlingstiden for simple konstruktioner og enfamilieshuse skal reduceres til gennemsnitligt 40 dage. For industri- og lagerbygninger samt etagebyggeri skal sagsbehandlingstiden reduceres til gennemsnitligt 50-60 dage. Målene gælder dog ikke sager, som f.eks. kræver udarbejdelse af en ny lokalplan.

Du kan læse mere om den nye aftale hos KL her

Større forudsigelighed i byggesagsbehandlingen
For dig som professionel vil aftalen ifølge KL betyde en større forudsigelighed i sagsbehandlingen, så du ved, hvad du fremover kan forvente og regne med. På den måde får du lettere ved at planlægge firmaets opgaver. Jørn Petersen, der er formand for KL's Teknik- og Miljøudvalg, forklarer i en pressemeddelelse om aftalen:

”I kommunerne er vi optaget af at sikre god service for vores borgere og virksomheder. Det er en vigtig forudsætning for, at de er glade og tilfredse, og det er med til at sikre gode rammer og udviklingsmuligheder for det lokale erhvervsliv. En vigtig del af det er at styrke vores sagsbehandling og sikre, at borgere og virksomheder oplever god kvalitet og effektivitet. Denne aftale og de afsatte midler betyder, at vi kan fortsætte med at styrke den gode indsats og udvikling. 

STARK ruster dig til mere effektive arbejdsdage
Hos STARK i hele landet står vi altid klar til at hjælpe dig med at videreudvikle din forretning og optimere jeres arbejdsgange. Med  ByggePartner kan du let og enkelt holde styr på dine nuværende, tidligere og kommende ordrer og aftaler med STARK. På den måde får du hurtigt overblik og sparer kostbar administrationstid.