Rådgiv boligejeren om gode energivaner

Snak med boligejeren om energirigtige vaner i forbindelse med renoveringen. Så øger du sandsynligheden for, at dit renoveringsarbejde giver de beregnede besparelser på el og varme.

Ifølge Energistyrelsens Videncenter for energibesparelser i bygninger kan energiforbruget i identiske huse svinge med 300 pct. på grund af boligejernes forskellige vaner. Centeret påpeger desuden, at op mod 20 pct. af den beregnede energibesparelse i forbindelse med renoveringer ofte bliver spist af øget forbrug, efter arbejdet er færdigt. Årsagen er, at boligejeren hurtigt vænner sig til den øgede komfort og glemmer at spare på energien.

Du kan øge sandsynligheden for, at boligejeren får maksimal økonomisk udbytte af energirenoveringen ved at rådgive om gode sparevaner. Så undgår du, at dit arbejde fører til mindre besparelser end forventet:

3 tips til energibesparende adfærd
1. Hold opvarmningen af rummene omkring 20 grader C og skru ned i sommerhalvåret, når behovet for opvarmning er mindre.

2. Brug ventilation frem for åbne vinduer til at skabe et behageligt luftskifte og indeklima.

3. Vær opmærksom på forbruget af varmt vand. Mange øger efter en energirenovering deres forbrug af især det varme vand, og det kan hurtigt spise en stor del af de forventede besparelser. 

Husk forventningsafstemningen
Før renoveringen går i gang, kan du lave skønnet over boligejerens fremtidige energibesparelser med udgangspunkt i boligejerens faktiske forbrug de seneste tre år. Samtidig bør du understrege, at de beregnede besparelser kræver, at boligejerens adfærd ikke ændrer sig efter renoveringen. Så laver du en realistisk forventningsafstemning fra starten.