…

Sådan etablerer du lysskakter i etplans parcelhuse

Ovenlysvinduer er oftest forbundet med boliger i flere plan. Men faktisk har parcelhuset fantastiske forudsætninger for at etablere ovenlys gennem taget og få dagslys ind i selv de mørkeste områder af huset. Læs her, hvordan du laver er lysskakt gennem taget i 1-planshuset med hældningstag og vandret loft.

Det kan være vanskeligt at få nok lys ind i boligen udelukkende med facadevinduer - særligt i lidt ældre 1-planshuse med vandret loft og et stort tagudhæng. Her bidrager facadevinduerne ikke altid med det fornødne dagslys.

Dagslyset forsvinder hurtigt i takt med, at du bevæger dig væk fra et vindue. Bare to meter fra vinduet er lysmængden faldet til under en fjerdedel af det oprindelig lysindfald. Du kan hjælpe dine kunder med at tænke en ovenlysløsning ind i deres bolig – også selvom 1-planshuset har gitterspær og vandret loft. Etableringen af en lysskakt er nemmere end de fleste tror, og det forsyner boligen med masser af dagslys og frisk luft. En markant forbedring, der både øger boligens brugs- og salgsværdi.

Sådan etablerer du en lysskakt i…

I ét spærfag hvor hele spærfaget er åbnet

Ønsker din kunde at åbne et helt spærfag med et ovenlysvindue i den ene tagflade, gør du sådan:

• Ingen udveksling i spærhovedet eller spærfoden.
• Spærfod og -hoved danner grundlag for loftsiderne
• Spærfaget lavet som et paralleltag
…

I et spærfag der er delvist åbnet

Ønsker din kunde en mindre åbning af loftet, kan du udføre en lokal lysskakt.

• Ingen udveksling i spærhovedet eller spærfoden
• Mellem spærene monteres understøtning til lysskakten, som danner grundlag for loftsiderne.
• Mindre indgreb i tagkonstruktionen
…

I flere spærfag med synlige spær og delvist

Ønsker din kunde et rustikt udtryk med synlig spærfod, skal der udføres to ovenlysvinduer omkring et eksisterende spær.

• Spærhovedet bevares og udføres med kombiinddækning
• Spærfoden bevares og danner grundlag for loftsiderne i to af siderne.
• Mellem spærene monteres understøtning til de to øvrige loftsider
• Mindre indgreb i tagkonstruktionen

…

I flere spærfag med skjulte spær og delvist åbnet

Ønsker din kunde at åbne op til et større areal i loftet uden synlige spær, så der kommer mest muligt dagslys i boligen, skal du gøre følgende:

• Udveksling i to spærfag både i spærfoden og - hovedet
• Udvekslingen udføres i samme spærdimension som spærkonstruktionen
• Udvekslingen danner grundlag for loftsiderne i to af siderne
• Mellem spærene monteres understøtning til de to øvrige loftsider
• Større indgreb, som kan kræve en byggeteknisk vurdering om stabilitet.

Udveksling i gitterspær må kun foretages efter forudgående beregning af godkendt ingeniør.

…