Undgå brandfælder i byggeriet

Når dit byggeri lever op til brandkravene i BR10, mindsker du risikoen for spredning af ild, røg og sod ved brand. Effektiv brandsikring kræver, at du bruger de rette materialer og foranstaltninger.

Når dit byggeri lever op til brandkravene i BR10, mindsker du risikoen for spredning af ild, røg og sod ved brand. Effektiv brandsikring kræver, at du bruger de rette materialer og foranstaltninger. 

Ildebrand er blandt de største og mest ødelæggende risikofaktorer for ethvert byggeri. Derfor stiller BR10 krav om, at du bygger brandsikkert, så bygningen opdeles i brandmæssige enheder, og bygningens stabilitet og flugtveje sikres. På den måde undgår du, at ild, røg og sod spredes gennem bygningen, hvis der opstår brand. Det kaldes også passiv brandsikring.    

Du kan læse BR10-kravene til passiv brandsikring af byggeriet her.  

Brug godkendte inddækningsplader
”Passiv brandsikring handler især om at få inddækket brandfølsomme konstruktioner. F.eks. skal bærende stålkonstruktioner inddækkes med brandgodkendte plader, så du undgår, at bygningen kollapser i en brand på grund af smeltning af stålet,” forklarer formand Bent Jensen fra Sikkerhedsbranchen Passiv Brandsikring. 

”Derfor er det vigtigt at holde øje med de brandkrav, der står på byggetegningerne. Hvis der er brandkrav, skal man bruge brandgodkendte inddækningsplader. Man kan ikke nøjes med almindelige gips- eller træplader, selv om folk ofte glemmer det,” siger han. 

Luk hullerne forsvarligt
”En anden udfordring er huller i lofter og vægge efter VVS- og el-gennemføringer, som ikke lukkes forsvarligt. Du kan gøre meget for at mindske risikoen for spredning af brand, når du sørger for at lukke hullerne med brandgodkendte tætningsmaterialer,” siger Bent Jensen.

Få hjælp til passiv brandsikring
Hos din lokale STARK finder du både brandgodkendte inddækningsplader og tætningsmaterialer til brandsikring. Vi står altid klar med rådgivning om brandsikring af dit byggeri. Så kig forbi og hør, hvordan vi kan hjælpe dig.

billede