Vis kunderne, hvor meget de sparer

Når du bruger beregninger af energibesparelser som en del af dialogen med kunderne om renovering af deres boliger, gør du renoveringsbeslutningen lettere for dem.

Når du f.eks. udfører efterisolering efter kundernes ønske eller for at opgradere huset i henhold til gældende krav i bygningsreglementet, giver det stor værdi, hvis du konkret kan vise de besparelser, som kunderne har i udsigt. Det giver et godt udgangspunkt for at vurdere økonomien i projektet, så de får lettere ved at beslutte sig.

Med Energiberegneren fra Videncenter for energibesparelser i bygninger kan du hurtigt få et konkret overslag på, hvad kunden kan forvente at spare i el og varme ved forskellige typer forbedringer af boligen. Du kan bagefter bruge besparelsesoverslaget i din rådgivning til kunderne om, hvad der bedst kan betale sig for dem. 

Desuden kan du specifikt for efterisoleringsopgaver benytte den rentabilitetsberegner, som Videncenter for energibepsarelser i bygninger også har udviklet. Beregneren bygger på bygningsreglementets krav og anbefalinger og giver dig en konkret vurdering af, om det kan svare sig for din kunde at få foretaget bestemte efterisoleringsopgaver. Den kan du, ligesom besparelsesoverslaget, bruge i forbindelse med rådgivningen af kunderne.