Her får du hjælp, når du støder på asbest

Når du udfører nedrivning eller renoveringsopgaver i bygninger opført eller renoveret før 1990, skal du være opmærksom på risikoen for at støde på asbest. På den måde kan du undgå at udsætte dig selv eller dine kolleger for sundhedsfare. 

På hjemmesiden renover-sikkert.dk sætter Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg fokus på farlige stoffer i byggematerialer – herunder også asbest. 

Sådan gør du, hvis du får mistanke om asbest

Du kan støde på asbest i helt almindelige materialer som fx loftbeklædning, facadeplader, maling, fugemasse, gulvbelægning, fliseklæb og isolering. Og med det følger også en alvorlig sundhedsrisiko, hvis du påbegynder en arbejdsopgave uden at tage dine forholdsregler.

  • Først og fremmest skal du finde ud af, om bygningen, dele af den eller materialer er fra før 1990. Så kan der nemlig være risiko for asbest.
  • Omfatter dit arbejde opgaver, som har med fx facader, loftsplader, tagbeklædning, fliseklæb, isolering eller gulvbelægning at gøre, kan du risikere at komme i kontakt med materialer, som indeholder asbest.
  • Får du mistanke om asbest, skal du gøre følgende: Stop arbejdet, afspær og forlad byggepladsen, skift tøj og gå i bad.
  • Hvis du er mester, skal du tage fat i bygherre, hovedentreprenør eller kunde, så de kan være med til at sikre, at byggepladsen undersøges nærmere.

Få vejledning om asbest og andre farlige stoffer

Asbest er en alvorlig sundhedstrussel, og får du fibrene ind i kroppen og lungerne, kan det medføre kræft eller andre alvorlige lungelidelser. Derfor er det vigtigt, at du tager risikoen alvorligt og reagerer ved enhver mistanke om asbest. 

Råd og vejledning om asbest og de andre farlige stoffer finder du samlet på renover-sikkert.dk. Her er der også information om forundersøgelser, forholdsregler og hvem, der er ansvarlig i forbindelse med arbejdet.Kilde: Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg fokus på farlige stoffer i byggematerialer, februar 2021