Sådan håndterer du mineraluld efter de nye forskrifter

Den 1. juli trådte den nye bekendtgørelse om regulering af mineraluld i kraft. For at gøre hverdagen lettere på landets byggepladser har Mineraluldindustriens Brancheråd (MBR) udarbejdet en guide til de nye regler om montering og nedrivning af isoleringsmaterialer med mineraluld, dvs. glasuld og stenuld.

Se den nye quickguide for arbejde med mineraluld her.

Ny og gammel mineraluld

Den nye bekendtgørelse erstatter de hidtidige arbejdsmiljøregler for håndtering af mineraluld, som er helt tilbage fra 1988. Dermed bliver reglerne for arbejde med mineraluld fremover reguleret på linje med øvrige isoleringsmaterialer, der er reguleret i bekendtgørelsen for kemiske stoffer og materialer. 

I bekendtgørelsen er der forskellige regler for håndtering af ’ny’ og ’gammel’ mineraluld. Ny mineraluld er fremstillet efter 1997. Derfor giver MBR’s nye guide en grundig vejledning i korrekt håndtering af både såkaldt ’ny’ og ’gammel’ mineraluld i en nem og overskuelig opdeling efter de tre typiske arbejder med isolering:

  1. Nybyg og tilbygninger
  2. Renovering og ombygning
  3. Nedrivning

En mere uddybende guide kan findes på danskindustri.dk/mbr. Og husk, at du på BFA's side renover-sikkert.dk altid kan finde anvisninger for sikkert arbejde med blandt andet gammel mineraluld. 

       Det skal du vide:

  • Der skelnes mellem ”gammel” og ”ny” mineraluld – ny mineraluld er produceret efter 1997.
  • Generelt gælder der nu de samme arbejdsmiljøregler for mineraluld som for øvrige isoleringsmaterialer.
  • Mineraluld skal ikke erstattes med andre typer isolering – og man skal heller ikke proaktivt fjerne mineraluld. Det betyder heller ikke, at man fx ved efterisolering skal fjerne eksisterende mineraluldsisolering, selv om det er gammel mineraluld.