Rendestensbrønden, der fanger alt det, du ikke vil have i vandet

Arbejder du med kloaksystemer og kender til udfordringerne med at holde flydeaffald væk fra kloaksystemet? Wavin Tegra-rendestensbrønd kan være med til at afhjælpe de udfordringer. Når vandet skal igennem brønden, bliver vandet grovsorteret, og størstedelen af blade, sten, jord og andet ender i bunden af brønden. Den er robust, let at installere og kræver et minimum af vedligeholdelse. Samtidig sikrer konstruktionen en optimeret løsning med hensyn til drift af både spildevands- og regnvandssystemer.

360 graders konisk filter

  • Filtrets koniske konstruktion giver et 360° flow, der skaber et mere effektivt flow i brønden og samtidig en selvrensende effekt på filtrets inderside, så blade og sediment ikke ’hænger fast’ 
  • Den koniske udformning og placering optager ikke volumen i brønden 
  • Filtret forsinker vandet og ved store regnmængder reduceres turbulens og udskylning af sediment fra bunden af brønden 
  • Filtret mindsker udledningen af flydematerialer (plast og andet affald) til systemet og minimerer risikoen for tilstopning i afløbssystemet 
  • De dråbeformede huller med facetslebet kant på indersiden af filtret er specialdesignet for et maksimalt hydraulisk flow nedefra.

Vandlukke

Vandlukket er konstrueret som en indvendig indsats i en grøn kontrastfarve, så den nemt kan genkendes. Det erstatter den udvendige bøjning, så afgangsrøret kan kobles direkte på brønden. Vandlukket er designet til at ’falde på plads’ ved montering og kan med sit håndtag fjernes for at give nem adgang til rensning af afgangsrøret.

Læs mere om Wavin Tegra-rendestensbrønd.

Spørg STARK

Har du brug for vejledning i forhold til transport af regn- og spildevand? Spørg i din lokale STARK, hvis du vil vide mere om Wavins produkter. Wavin er med hele vejen: Når du åbner for vandhanen, når spildevandet skal ledes væk eller når regnen skal håndteres. 

 
September 2020