Hjælp boligejerne med at radonsikre hjemmet

Efterår, vinter og tidlig forår er højsæson for radonmåling hos boligejerne, og det åbner for en god forretning for udførende, der kan lave sikring mod den farlige gasart. Vi giver dig hurtigt overblik over dine muligheder.

Sæsonen for radonmåling er i gang, og stadig flere boligejere får målt radonniveauet i deres hus. Dermed er der også gode forretningsmuligheder for dig som professionel, der har kendskab til radon.

Tallene viser nemlig, at op mod hver femte bolig i Danmark fra før 1995 har brug for at blive sikret mod den giftige gasart. Se kort over radon i Danmark

Værd at vide om radon

Radon er en naturligt forekommende radioaktiv gas, der findes i jorden. Radon trænger ind i bygninger med såkaldt poreluft fra jorden, som suges ind gennem utætheder som revner og sprækker i konstruktioner mod jord – fx kældergulv, kældervægge og terrændæk. 

Radon i indeluften øger risikoen for lungekræft. Næst efter rygning er indånding af radon den vigtigste årsag til lungekræft, og rygning øger risikoen for udvikling af radonrelateret lungekræft. WHO anbefaler derfor, at radioaktiviteten i bygninger fra radon ligger under 100 Bq/m3 (becquerel per kubikmeter luft).

Radon i indendørsluften påvises ved måling, og bør måles over mindst 2 måneder i fyringssæsonen, da koncentrationen af radon i en bolig kan variere meget inden for det enkelte døgn og med årstiden. Læs mere her

Sådan skal du radonsikre hos boligejeren

I bygningsreglementet er det et krav, at der udføres radonsikring af al nybyggeri, så radonkoncentrationen i indeklimaet holder sig under 100 Bq/m3. Derfor anbefales det, at du udfører fundamenter, terrændæk, gulve, kældergulve samt kælderydervægge som lufttætte konstruktioner fx i beton. Konstruktionerne skal være udført omhyggeligt, så de bliver gode, ensartede og revnefrie i kvaliteten.

Ved eksisterende byggerier anbefales det, at du etablerer enkle og billige foranstaltninger, når radonkoncentrationen er mellem 100 og 200 Bq/m3. Det betyder, at du enten kan udføre tætning af konstruktionerne, øge luftskiftet i kælderen eller sikre aktiv ventilation med udeluft.

Er radonkoncentrationen over 200 Bq/m3, bør du i stedet udføre mere effektive forbedringer. Det kan fx være etablering eller udskiftning af betonpladen i terrændækket, montering af radonspærrende membran eller etablering af radonsug.

Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) har lavet en undersøgelse af 10 forskellige membransystemer til radonsikring. Så kan du selv tjekke, hvilken type system der bedst matcher behovet i konkrete sager, hvor radonindholdet i fx kælderrum skal reduceres. 

STARK gør dig klar til kamp mod radon

Hos STARK over hele landet finder du altid et bredt kvalitetsudvalg af professionelle løsninger til effektiv radonsikring. Se et udvalg af produkter her.

Husk, at vi altid kan hjælpe dig med råd og vejledning, så vi sammen finder de optimale produkter og materialekombinationer til radonsikring af boligejerens hus.

 

Opdateret september 2022