Sådan hjælper du boligejerne før og efter skybrud

Når store mængder vand kommer over kort tid, er der risiko for oversvømmelse, og det kan betyde store udfordringer for boligejerne i form af vandskader.

Hjælp boligejerne før skybruddet rammer

Du kan hjælpe boligejerne med at sikre boligen mod oversvømmelser. Vær især opmærksom på disse steder i og omkring huset:

 • Kan grunden rundt om huset optage regnvandet?
 • Er der fald ind mod huset, så vandet løber ind mod soklen?
 • Er soklen intakt?
 • Er der utætheder i taget? Kan vandet løbe væk fra flade tage?
 • Kan der komme vand ind ved inddækninger, ovenlys og kviste?
 • Er der elinstallationer i kælderen eller lavtplacerede toiletter/afløb?
 • Er lysskakt, trappeskakt og kældervindue sikret?

Læs mere om, hvordan du kan hjælpe boligejeren med at gøre boligen klar til skybrud

Er der varslet skybrud, kan boligejerne her og nu bruge sandsække og krydsfinérplader til at blokere lavt placerede døre og vinduer. Tjek også, at udendørs afløb, riste og tagrender ikke er tilstoppede, og grav evt. render rundt om huset. Sørg for, at dæmninger mod vand, render i grunden, faskiner, brønde og dræn er intakte og fungerer.

Hjælp boligejerne efter et skybrud

Er skaden sket i form af oversvømmelser, handler det om at hjælpe boligejerne med at minimere skaderne mest muligt og hurtigst muligt:

 • Begræns skaden. Hvor kommer vandet fra, og kan det stoppes?
 • Er der under ca. 5 cm vand på gulvet, kan det suges væk med en vandstøvsuger. Er der mere end 5 cm, der skal en dykpumpe til.
 • Husk gummistøvler, waders og gummihandsker, fordi vandet kan være blandet med sundhedsskadeligt kloakvand.
 • Når vandet er væk, skal rummene udluftes og udtørres, gerne med en affugter. Luk vinduerne, når affugteren kører.
 • Mind boligejeren om at melde skaden til forsikringsselskabet hurtigst muligt. Boligejeren skal gemme dokumentation på udgifter i forbindelse med oversvømmelsen, samt tage billeder af alle skader undervejs i forløbet som dokumentation.
 • Hjælp til sidst boligejerne med at udbedre skaderne og forebygge oversvømmelse en anden gang. 

Forslå boligejeren at få lavet et klimatjek, hvor fagfolk undersøger boligen for sårbarheder ved skybrud. Videncenteret Bolius og Miljøstyrelsen står bag ordningen. 

Få hjælp hos STARK

Hos STARK står vi klar med rådgivning til at forebygge og udbedre vandskader ved skybrud og oversvømmelse. Vi har alt, hvad du skal bruge inden for fx pumper, affugtere og våd/tørstøvsugere og selvfølgelig også byggematerialer til de skader, der skal udbedres.

Oktober 2023