Sådan hjælper du boligejerne før og efter skybrud

Mere regn om vinteren og flere tørkeperioder og kraftige regnskyl om sommeren. Det er en del af de klimaændringer, vi ser i Danmark og kan forvente at få i fremtiden*.  Det viser sig blandt andet ved skybrud. Skybrud er, når der på 30 minutter eller derunder falder mere end 15 millimeter regn. Det kan være svært at forudsige præcist, hvor skybruddene rammer, da der ofte er store lokale forskelle. 

Når skybruddet rammer, er det godt at være forberedt. Når så store mængder vand kommer over kort tid, er der risiko for oversvømmelse, og det kan betyde store udfordringer for boligejerne i form af vandskader. 

Få gode råd til, hvordan du kan hjælpe boligejerne med at forebygge og udbedre vandskader i forbindelse med skybrud. Er man godt forberedt, kan mange skader mindskes betydeligt og måske endda helt undgås. 

Hjælp boligejerne før skybruddet rammer

Der er en række gode råd, du kan hjælpe boligejerne med, så de er forberedt bedst muligt på et eventuelt skybrud og kan minimere skaderne ved oversvømmelse så meget, som muligt:  

  • Brug sandsække og krydsfinérplader til at blokere lavt placerede døre og vinduer.
  • Tjek, at dæmninger mod vand, render i grunden, faskiner, brønde og dræn er intakte og fungerer. 
  • Tjek, at udendørs afløb, riste og tagrender ikke er tilstoppede, og grav evt. render rundt om huset
  • Placer ledninger og elektriske apparater højt. 

Få flere råd til, hvordan du sikrer din bolig før et skybrud på Miljøstyrelsens hjemmeside her

Hjælp boligejerne efter et skybrud

Er skaden sket i form af oversvømmelser, handler det om at hjælpe boligejerne med at minimere skaderne mest muligt og hurtigst muligt:

  • Er der mistanke om kloakvand, skal du undgå kontakt med vandet. Opstigende kloakvand kan være sundhedsskadeligt
  • Dan dig et overblik over, hvor vandet kommer fra og forsøg at stoppe vandet tilførslen af mere vand.
  • Led vandet væk så vidt muligt. Hvis du har en pumpe, så sæt den til med det samme. Brug evt. sandsække til at lede vandet væk. 
  • Når vandet er væk, skal rummene udluftes og udtørres, gerne med en affugter. Husk, at der ikke skal skrues op for varmen. Det fremmer skimmelvækst i våde bygningselementer.
  • Tjek, om der er inventar, der er udsat for vand. Er det tilfældet, skal det fjernes og sættes til at tørre
  • Hjælp til sidst boligejeren med at forebygge fremtidige oversvømmelser fx via højvandslukke, tilbageløbsstop eller barrierer i det terræn, boligen ligger.

Få flere råd til, hvad du gør ved oversvømmelse på klimatilpasning.dk 

Hos STARK står vi klar med rådgivning til at forebygge og udbedre vandskader ved skybrud og oversvømmelse. Vi har alt, hvad du skal bruge inden for fx pumper, affugtere og våd/tørstøvsugere og selvfølgelig også byggematerialer til de skader, der skal udbedres. 

* Læs mere om klimaændringer i Danmark her