Hjælp husejerne med at overholde lovkrav til efterisolering

Bygningsreglementet stiller krav til efterisolering ved renovering, men det kan være svært at få styr på dem og forklare dem til boligejerne. Derfor har Videncenter for Energibesparelser i Bygninger lavet to guides til dig som håndværker og til husejerne.

Reglerne kort fortalt:

  • Husejeren skal sørge for at efterisolere ved renovering, hvis det på sigt kan betale sig
  • Husejeren har ansvaret for at overholde efterisoleringskravene ved renovering

Her spiller du en vigtig rolle som håndværker ved at gøre boligejerne opmærksomme på kravene. Du kan hjælpe og vejlede dem om, hvordan de overholder kravene.

Med guiden til håndværkere får du en simplere forklaring af Bygningsreglementets krav ved renoveringer og efterisolering. Den kan også hjælpe dig i dialogen med boligerne.

Du kan desuden henvise til guiden for husejere, der i kort form forklarer lovkravene og deres ansvar.

Hent de to guides her:

Videncenter for Energibesparelser i Bygningers hjemmeside kan du også hente skabelon-tekster, som du kan tilføje i dit tilbud, hvor du gør boligejerne opmærksomme på lovkravene. 

Spørg i STARK

Har du brug for vejledning at tage snakken med boligejerne om krav til efterisolering ved renoveringer, så spørg os i STARK. Vi har også et stort udvalg af materialer til renovering og efterisolering.

Oktober 2023