Rådgiv boligejeren om gode energivaner

Snak med boligejeren om energirigtige vaner i forbindelse med renoveringen. Så øger du sandsynligheden for, at dit renoveringsarbejde giver de beregnede besparelser på el og varme. 

Ifølge Videncenter for Energibesparelser i Bygninger kan energiforbruget i identiske huse svinge med 300 procent på grund af boligejernes forskellige vaner.

Centeret påpeger desuden, at op mod 20 procent af den beregnede energibesparelse i forbindelse med renoveringer ofte bliver spist af øget forbrug, efter arbejdet er færdigt. Årsagen er, at boligejeren hurtigt vænner sig til den øgede komfort og glemmer at spare på energien.

Du kan øge sandsynligheden for, at boligejeren får maksimal økonomisk udbytte af energirenoveringen ved at rådgive om gode sparevaner, som beskrevet i guiden. Så undgår du, at dit arbejde fører til mindre besparelser end forventet.

3 tips til energibesparende adfærd

  • Hold opvarmningen af rummene omkring 20 grader, og skru ned i sommerhalvåret, når behovet for opvarmning er mindre.
  • Brug ventilation til at skabe et behageligt luftskifte og indeklima - og begræns derved energitabet ved hyppig eller længerevarende udluftning med åbne vinduer.   
  • Vær opmærksom på forbruget af varmt vand. Mange øger efter en energirenovering deres forbrug af især det varme vand, og det kan hurtigt spise en stor del af de forventede besparelser. 

Husk at forventningsafstemme

Før renoveringen går i gang, kan du lave skønnet over boligejerens fremtidige energibesparelser med udgangspunkt i boligejerens faktiske forbrug de seneste tre år. Du kan f.eks. bruge Videncenter for Energibesparelser i Bygningers beregner her. 

Samtidig bør du understrege, at de beregnede besparelser kræver, at boligejerens adfærd ikke ændrer sig efter renoveringen. Så laver du en realistisk forventningsafstemning fra starten.

Få hjælp til energirenovering i STARK

Har du brug for gode råd til at rådgive boligejeren om gode energivaner, så tag fat i os i din STARK. Vi står klar til at hjælpe dig godt fra start med energirenoveringsopgaven.