Undgå fejl på dampspærren

En utæt dampspærre kan medføre store fugtskader med risiko for skimmel, mug og råd. Her får du det korte overblik, så du bliver klædt på til at udføre helt tætte dampspærrer. 

Utætheder kan gøre det umuligt for dig at indfri kravene i BR18, så du risikerer store efterregninger og spildt arbejdstid på udbedring. Derfor er det afgørende, at du bygger helt tæt, når du udfører dampspærrer. 

Nedenfor kan du læse en enkel opsummering af reglerne for dampspærrer, så du er sikker på at kunne lave dampspærren rigtigt.  

1. Dampspærren skal være helt tæt 
Ved nybyggeri må luftskiftet gennem utætheder i klimaskærmen ifølge BR18 ikke overstige 1,0 l/sek. pr. m2 opvarmet etageareal ved trykprøvning med 50 Pa.  

Arbejder du med en eksisterende dampspærre, skal alle gennemføringer af kabler, vand- og varmerør desuden udføres med godkendte tætningsmanchetter og tape eller fugemasse.  
 
2. Udskift eller reparér en utæt dampspærre 
En utæt dampspærre kan du i visse tilfælde tætne med godkendte tætningsmanchetter eller fugemasse. Men ved større skader, fx som følge af ændringer i el- eller vandinstallationer, er det nødvendigt at lave en ny dampspærre. 
 
3. Vær obs på samlingerne 
Du mindsker risikoen for utætheder, når samlingerne har et overlap på min. 50 mm, og du samtidig tætner dem med godkendte tætningsmanchetter eller fugemasse. STARK anbefaler, at du bruger produkter fra samme serie for at undgå utætheder. På den måde sikrer du, at produkterne arbejder sammen, som de er udviklet til. Det er samtidig vigtigt i forhold til din ret til reklamation ved et eventuelt produktsvigt. 

 
4. Montér dampspærren lidt inde i isoleringslaget 
Du mindsker risikoen for utætheder pga. borehuller, når du monterer dampspærren et stykke inde i isoleringslaget. Du må dog ikke montere dampspærren længere inde end 1/3 af den samlede isoleringstykkelse.  
 
5. Lav tilstrækkelig ventilation 
En korrekt opsat dampspærre mindsker luftudskiftningen inden døre, så risikoen for fugtproblemer øges. Derfor skal du sørge for at etablere tilstrækkelig kontrolleret ventilation. Du kan fx lave mekanisk ventilation eller udluftningsventiler. Derudover kan udsugning fra bad og køkken samt almindelig daglig udluftning gøre meget.  

Du kan se mere i Dampspærreguiden fra Videncenter for Energibesparelser i Bygninger eller få vejledning i din lokale STARK.

STARK hjælper dig

Hos din lokale STARK finder du et bredt kvalitetsudvalg af professionelle dampspærreløsninger. Vores specialister står også altid klar med professionel rådgivning om dine muligheder. Så kig forbi og hør mere om, hvordan vi sammen får dit byggeri godt i gang.