Det er fugen, der gør din belægning stærk

Fugesand er ikke blot med til at give en perfekt finish, når din belægning er lagt, men har også stor betydning for den samlede styrke i belægningskonstruktionen.

Korrekte udførte fuger har altafgørende betydning for betonbelægningens evne til at optage store trafikbelastninger. Det sikrer nemlig, at dele af belastningen på en betonsten overføres til de omkringliggende sten. Denne last-overføring er medvirkende til, at pladser og veje med betonbelægninger kan optage meget store trafik- og punktbelastninger.

Målinger har vist, at trykket på afretningslaget under en belastet betonsten kun er 1/2 - 2/3 af den last, som hviler på selve stenen.

Fugeknasterne sikrer ikke, at der opnås en korrekt fugebredde (2-5 mm). Husk derfor, at stenene ikke må lægges, så der er direkte kontakt mellem sten og fugeknaster.

Der skal altid benyttes 0-4 mm fugegrus (i henhold til DS 1136).

De største af sandkornene, 3-4 mm, vil kile sig fast i fugerne og sikre god kraftoverføring mellem stenene og bidrage til at låse fugematerialet. Det er vigtigt, at der sker en kraftoverførsel mellem stenene, således at trykket fra trafikken fordeles mest muligt.

Tre gode råd om fugesand:
- Fej altid diagonalt i fugerne med en kost, så fugefyldningen bliver så god som muligt
- Der bør kun fuges i tørvejr
- Når fugerne er fyldte, fejes belægningen ren, og der vibreres med en egnet pladevibrator