Sådan får du en sikker sankthans

Sankthansaften er en hyggelig tradition, hvor man mødes med venner, naboer eller familie omkring det obligatoriske sankthansbål.

Men husk at tage dine forholdsregler og lad forsigtighed og sund fornuft følge med. Så undgår du, at hyggen går op i røg.

Afstandsreglerne for bålafbrænding

Afstandsreglerne er fastsat ved lov. Sankthansbål skal således være placeret i en afstand af mindst:

  • 30 meter fra bygninger med hårdt tag.
  • 60 meter fra brændbare markafgrøder.
  • 200 meter fra stråtækte huse, nåletræsbevoksning og andet let antændeligt materiale.

Forsigtighed og sund fornuft

Beredskabsstyrelsen anbefaler desuden, at du tager forholdsregler for at mindske risikoen for løbske sankthansbål eller andre brandskader.

  • Hold dig fra at tænde bålet med brandbare væsker som benzin eller sprit. Dampene kan let brede sig, og de brandskader, der rapporteres under sankthans er typisk i forbindelse med, at der er brugt optændingsvæsker.
  • Brug i stedet optændingsbriketter eller evt. en ukrudtsbrænder, da den har en konstant flamme. 
  • Skulle der opstå små brande rundt om bålet, så hav altid vand i i nærheden, så disse kan slukkes og dermed undgå, at ilden breder sig.
  • Hold godt øje med bålet og forlad det først, når alle flammer og gløder er gået helt ud. Du må gerne hælde vand på til sidst, for at være sikker på, at du kan forlade det.
  • Hvis sankthans falder midt i en tørkeperiode eller, hvis det blæser kraftigt, så undlad helt at tænde bålet.

Pas på dyr og hinanden

Når bålet først brænder, er varmen som regel så stor, at det næsten giver sig selv, at folk ikke går for tæt på. Hold alligevel godt øje med børn, der leger i nærheden af bålet. 

Inden I tænder op, så husk også at vise hensyn og være opmærksom på, om smådyr kan have taget ophold i sankthansbålet inden afbrænding. Det kan derfor være en god idé, at flytte bålet kort før det skal tændes, hvis der er mulighed for det.

Har din kommune forbud mod bål?

Du skal naturligvis også overholde evt. forbud mod åben ild, som din kommune måtte udstede, typisk under længere tørkeperioder.

Det er derfor en god idé at besøge kommunens hjemmeside og se, om der skulle stå noget om forbud mod åben ild, hvis du planlægger at tænde bål efter en længere periode uden regn.

Af hensyn til miljøet kan der også være fastsat lokale begrænsninger for, hvornår eller om du overhovedet må brænde af i området - også her kan du søge nærmere information hos kommune.

 

Juni 2020