Undgå at blive kørt ned på arbejde

På grå, våde og mørke dage er du lettere at overse, hvad enten du arbejder på en byggeplads eller på vejene. Dårligt vejr øger risikoen for arbejdsulykker. Når du skal vælge arbejdstøj, er det derfor utrolig vigtigt, at dit tøj tydeligt gør køretøjer opmærksomme på din tilstedeværelse. Få overblik over regler og sikkerhedsklasser her.

Alle, der arbejder i trafikerede områder, dette gælder også på byggepladser med langsomt kørende trafik, skal ifølge loven bære sikkerhedsbeklædning med høj synlighed. Reglerne omfatter bl.a. håndværkere, entreprenører, montører, vejarbejdere og andre faggrupper, der arbejder på befærdede byggepladser.

Arbejdstilsynet stiller i dag krav om, at arbejdsgiverne stiller reflekstøj til rådighed for de ansatte, når opgaverne foregår på befærdede områder. Afhængigt af trafikkens art og hastighed samt arbejdets karakter er der forskellige krav til arbejdstøjets sikkerhedsniveau, dvs. hvor høj synlighed det skal have.

Vær synlig og sikker på byggepladsen

Reflekstøj opdeles i tre klasser: 1, 2 og 3.

Fælles for alle tre klasser er, at tøjet skal være synligt både nat og dag og fra alle sider. Reflekserne skal desuden være placeret, så de fremhæver personens omrids, så det i mørket er tydeligt at se forskel på mennesker og fx vejskilte. Se altid efter DS/EN ISO 20471-godkendelsen – det er din garanti for at arbejdstøjet opfylder kravene til høj synlighed.

Hvor synlig skal du være?

1. Første skridt, når du skal vælge det rigtige reflekstøj er at vurdere den omgivende trafiks hastighed. Jo hurtigere trafikken er, desto højere synlighed har du behov for.

2. Herefter vurderer du, hvilke forværrende faktorer der er til stede i den konkrete situation.

3. Og til slut vurderes det, om der er andre faktorer, der spiller ind ved valg af reflekstøj.

Situationer, hvor du altid skal bære sikkerhedsklasse 3:

  • Ved vejarbejde hvor du i forbindelse med arbejdet kommer uden for det afmærkede område.
  • Ved andet arbejde på veje uden afmærkning eller adskillelse til den kørende trafik, hvor der kommer køretøjer med almindelige hastigheder.
  • Ved arbejde på havneområder på steder med kørende trafik.
  • Ved arbejde i vej- eller jernbanetuneller, hvor du i forbindelse med arbejdet kommer uden for de opsatte afspærringer.
  • Ved arbejde på eller i nærheden af jernbanespor i brug, hvor der ikke er en effektiv fysisk adskillelse til sporet.

STARK anbefaler

Skifter dit behov for synlighed fra opgave til opgave – eller er du i tvivl om klassen, så vælg arbejdstøj med høj synlighed kl. 3 med både fluorescerende overflade og reflekser 360 grader rundt – så er du synlig uanset opgavetypen i både dagslys, dårligt vejr og i mørket.

Hos STARK finder du alt, hvad du skal bruge for at arbejde sikkert og effektivt. Find det hele her.