Guide til vandtætning ude og inde

Vintersæsonens store mængder regn har givet store problemer hos mange husejere. Hjælp dine kunder af med skaderne og forebyg problemer med effektiv vandtætning af bygningskonstruktioner ude og inde. Brug SIKAs guide for at opnå det bedste resultat.

Standsning af opstigende fugt
SikaMur®-InjectoCream er en vandafvisende creme, der vil diffundere ud i den fugtige mur og danne en vandafvisende barriere, som blokerer for fremtidig opstigende fugt. Den kan anvendes i massive mursten, hulmure og mørtelfuger i kampestensfundamenter, stenfyldte vægge m.m. Produktet leveres i 300 ml patroner, der passer til en almindelig fugepistol, og som sikrer enkel udførelse og sikker dosering.

Sådan gør du:
For at behandlingen skal være effektiv, skal den rette mængde af SikaMur®-InjectoCream anvendes. Systemet kræver, at der bores Ø12 mm vandrette huller med en indbyrdes afstand på maks. 120 mm. Dybden på hullerne afhænger af vægtykkelsen – se nedenstående tabel. For alle andre vægtykkelser skal hullet være ca. 40 mm fra den modsatte side.

  • Bor vandret direkte ind i mørtelfugen 150 mm over jordniveau, helst ved enden af hver sten i det skifte, der er valgt.
  • Efter boring af hullerne skal hvert hul rengøres omhyggeligt ved anvendelse af f.eks. trykluft eller lignende.

Vær opmærksom på, at anvendelsen afhænger af, hvad der behandles. Massivt murværk kan behandles fra den ene side i en arbejdsgang. Hulmure kan behandles fra en side i en arbejdsgang, men kan også behandles separat fra hver sin side, og ved kampestensfundamenter og -vægge følges mørtelfuge i den valgte højde. Hvis der er sten af en porøs art f.eks. sandsten kan der også bores direkte i stenene.

Dybden af det 12 mm hul som kræves til SikaMur®-InjectoCream i forskellige vægtykkelser:

Vægtykkelse

110 mm

220 mm

330 mm

440 mm

Krævet dybde på hul

100 mm

190 mm

310 mm

420 mm

Hulafstand

120 mm

120 mm

120 mm

120 mm

Forbrug (antal patroner)

Vægtykkelse

110 mm

220 mm

330 mm

440 mm

Længde af væg

 

 

 

 

10 m

3

6

10,2

14

20 m

6

12

20,4

26

30 m

9,2

18

30,6

42

40 m

12,2

24

40,8

56

Note: Forskellige konditioner på det aktuelle sted kan medføre variationer i forbrug så beregn altid 10% mere end estimeret.

Cementbaseret vandtætning

Sikalastic®-1K er en unik 1-komponent, revneoverbyggende, fiberforstærket mørtel på cementbasis til enkel og effektiv vandtætning ude og inde. Produktet modstår et negativt vandtryk på kældervægge og -gulve på 2,5 bar, og modstår et positivt vandtryk på 5,0 bar.

Sikalastic®-1K er velegnet til:

  • Vandtætning af terrasser, balkoner, swimmingpools før opsætning af keramiske fliser.
  • Velegnet til vandtætning af udvendige konstruktioner/vægge før fyldning med jord.
  • Fleksibel beskyttelse af armerede betonkonstruktioner, som beskyttelse mod tø-salte, frost-tø påvirkning, CO2 indtrængning m.m.

Sikalastic®-1K har ekstra god vedhæftning på mange overflader, inkl. beton, cementbaserede mørtler, sten og murværk og kan påføres matfugtige overflader. Den justérbare konsistens påføres med børste eller spartel i mindst 2 lag med en samlet lagtykkelse på min. 3 mm. Overfladen skal ikke glattes med glittebræt eller murske. Produktet skal være helt hærdet før overmaling og eventuel vandkontakt.

Bitumenbaseret vandtætning

Sika Igolflex®-201 er en 2-komponent, fiberforstærket tykfilmsbelægning på bitumenbasis til vandtætning ude og inde. Den kan anvendes til vandtætning af alle typer betonkonstruktioner under jordoverfladen. Produktet beskytter mod indsivende vand og er velegnet til:

  • vandtætning af gulve i vådrum
  • vandtætning af balkoner under cementpuds
  • som klæber til fastgørelse af letvægts-isoleringsplader

Sika Igolflex®-201 kan påføres med tandspartel eller airspray på vandrette og lodrette flader, såvel tørre som fugtige. Resultatet giver en vandtæt membran uden samlinger. Produktet forbliver fleksibelt selv ved lave temperaturer. Det er desuden fri for opløsningsmidler og er ikke brandbart. Bemærk, at produktet ikke tåler UV-lys. Den revneoverbyggende egenskab forstærkes yderligere ved ilægning af Sika Igolflex-F01 glasvæv.

Spørg i din lokale STARK, hvis du har brug spørgsmål til Sikas vandtætningsprodukter.