5 tips til tagrender

Du kan undgå vand- og fugtskader på facaden. Tjek dine tagrender mindst en gang om året og få dem renset eller udskiftet i tide. STARK vejleder dig til, hvordan det kan gøres.

Taget på et almindeligt hus tager hvert år imod omkring 100 tons nedbør i form af regn og sne. Det vand skal ledes effektivt væk for ikke at forårsage skader på huset, som f.eks. nedbrydning og frostsprængninger på pudsede, malede og murede facader.

Også træværk som f.eks. sternbrædder og udhæng, døre og vinduer kan være i fare for at få fugtskader i form af råd og svamp. Når tagrenderne er fyldte eller har forkert fald, nedløbsrøret tilstoppet, eller systemet er utæt, vil vandet blot finde en anden vej ned fra taget.

Derfor skal du rense og efterse tagrenderne mindst én gang om året.

Rens renderne først!

Brug hænderne og en lille graveske til at fjerne nedfaldne blade, nåle og slam. Fastgroet skidt renses af med en stiv børste og vand. Til sidst spules tagrender og nedløb grundigt med haveslangen.

Når tagrenderne er helt rene, er det tid til et grundigt eftersyn.

Du skal tjekke følgende:

  • Sidder tagrenderne korrekt, så de rent faktisk opfanger alt vandet fra taget?
  • Der skal være fri passage for vandet, ikke bare i selve tagrenden, men også i nedløbsrøret og helt ned i afløbet.
  • Tagrenden skal have fald den rigtige vej, dvs. ned mod nedløbsrøret. Desuden skal forkanten på renden helst ligge en anelse lavere end bagkanten (så vandet løber over udefter, hvis tagrenden er fyldt op).
  • Tagrender og nedløbsrør må ikke være utætte. Utætheder opstår typisk i samlingerne, men kan også skyldes tæring, hvis renderne er lavet af metal.
  • Nedløbsrøret og kraven over afløbsbrønden skal slutte tæt, og der skal være fri passage. Løft røret fri af brønden for at tjekke, og rens om nødvendigt også brønden.

Hvis du har gamle tagrender af zink eller kobber med loddede samlinger, er reparationer et job for vvs'eren. Er tagrenderne meget gamle og medtagne, kan det være relevant at overveje en udskiftning.

Få hjælp til dine projekter hos STARK

Hos STARK finder du et stort udvalg inden for alt til tagrender og tag. Har du brug for hjælp til at vælge de rigtige materialer, står vi klar til at hjælpe dig med professionel rådgivning.

Vi kender de professionelle, og kan du ikke klare opgaven selv, peger vi dig gerne i retning af en lokal håndværker.

Besøg os i din lokale STARK, og kom godt i gang med dit projekt.

 

Opdateret marts 2024