Gi' dit tag et tjek

Taget er din boligs skjold og udsættes for hårde og skiftende påvirkninger af vejr og vind. Derfor skal det jævnligt undersøges for utætheder og skader.

Husets tag bliver udsat for hårde belastninger fra flere forskellige vejrtyper som regn og sne, skarp sol, frostvejr og storme. Er dit tag ikke tæt og bygget rigtigt op, kan det give alvorlige råd- og svampeskader i både tagkonstruktionen og resten af taget.

Undersøger du taget jævnligt får du mulighed for at komme skader i forkøbet, inden de bliver for store. Bliver de for store, kan det kræve omfattende og kostbare reparationer.

Tag eksperten med på råd

Det kan dog være svært selv at vurdere tagets tilstand og sætte fingeren på de ømme punkter, ikke mindst fordi taget ofte er svært tilgængeligt.

Derfor skal du overveje at tage en byggesagkyndig rådgiver eller et tagfirma med på råd og eventuelt få dem til at forestå gennemgangen, hvis du har mistanke om skader.

Hvis taget er meget gammelt og nedslidt, kan der i nogle tilfælde være bedre økonomi i et helt nyt tag frem for at fortsætte med lappeløsninger.

Særlige hensyn

Ud over tætheden af selve tagbeklædningen skal tagets detaljer og sammenføjninger også tjekkes. Jo mere kompliceret et tag er i form af kviste, ovenlysvinduer og sammenskæringer, desto større risiko er der for utætheder.

Tagtjekket kan enten lægges om foråret, så du kan se om taget er kommet godt igennem efterårets og vinterens nedbør og storme. Det kan også lægges om efteråret, så du kan nå at få udbedret eventuelle skader inden de måneder, der er hårdest ved taget.

Tjek taget udefra

Den udvendige side af taget kan du om muligt inspicere fra jorden, gerne med kikkert, fra en stige eller eventuelt fra selve taget. Hvis huset har første sal og høj tagrejsning, bør du dog ikke selv kravle rundt, men overlade inspektionen til professionelle.

Kontroller tagsten

Kontroller at tagsten eller tagplader ligger lige, sidder godt fast og er uden revner eller brud. Ødelagte sten eller plader skal straks udskiftes. På tagpaptage skal du tjekke om belægningen er hel og tæt i sammenføjningerne. På flade tagpaptage skal du efter regnvejr lægge mærke til, om der er buler i taget, hvor vandet kan samle sig i søer.

Skotrende
Den indadgående sammenføjning mellem to tagflader kaldes en skotrende, og her opstår der ofte problemer med tætheden. Tjek om muligt, om skotrenden er tæt og sørg for at rense den for blade og grene, så den uhindret kan lede regnvand ned i tagrenden.

Inddækninger
Alle de steder hvor taget gennembrydes af skorstene, kviste og ovenlysvinduer, sikres tætheden af overgangen til taget af inddækninger, som tidligere ofte var lavet af bly, men som nu udføres af zink, aluminium eller kunststof. Inddækningerne er endnu et ømt punkt og kan godt være tæret, være udført forkert eller have løsnet sig.

Skorsten
Tjek også selve skorstenens murværk og fuger, og tjek eventuelle kvistes tilstand.

Aftræk og ventilation
Aftræksventiler fra faldstamme og ventilation af køkken og bad skal tjekkes for, om de er tilstoppede. Udluftningshætter, udluftningssten og ventilationsspalter forneden på taget sikrer, at eventuel fugt ventileres væk fra tagets inderside, og de skal holdes fri fra grene, nåle, blade og andet.

Træværk
Er der udvendigt træværk på taget i form af fx sternbrædder, synlige spær eller vindskeder, skal det vedligeholdes omhyggeligt med få års mellemrum.

Tjek taget indefra
Hvis tagrummet er tilgængeligt og ikke udnyttet til beboelse, er det forholdsvis nemt at kravle derop og tjekke den indvendige side af taget.

Bindingerne
På tegltage skal du se, om bindingerne er i orden, således at stenene ikke blæser af i en storm. Ældre tegltage er understrøget med mørtel for at sikre tætheden, og mørtlen kan med tiden smuldre.

Vand og fugt
Det er vigtigt at kontrollere indersiden af tag og tagkonstruktion for spor af indtrængende vand og fugtproblemer. Skjolder, skimmelsvamp eller direkte råd er tegn på et utæt tag. Hold især øje med områderne under tagsammenskæringer.

Undertag
Nyere huse har undertag, ofte i form af plastfolie, men undertaget er ikke sjældent forkert udført eller med kortere holdbarhed end tagbeklædningen. Kontroller om undertaget er uden revner, og om det slutter tæt ved skorsten, ventilationsrør og andre sammenføjninger.

Vand eller fugtskjolder i loftet
Hvis du ikke kan inspicere tagkonstruktionen indefra, for eksempel fordi loftet er udnyttet eller går til kip, skal du være ekstra opmærksom på tegn på utætheder i form af indtrængende vand eller fugtskjolder i loftet eller øverst på vægge. Selv om taget er tæt, kan der godt opstå fugtproblemer inde i tagkonstruktionen på grund af forkerte opbygning. Det kan skabe alvorlige problemer.

Få hjælp til dine tagprojekter hos STARK

Hos STARK finder du et stort udvalg inden for alt til tagrender og tag. Har du brug for hjælp til at vælge de rigtige materialer, står vi klar til at hjælpe dig med professionel rådgivning.

Vi kender de professionelle, og kan du ikke klare opgaven selv, peger vi dig gerne i retning af en lokal håndværker.

Besøg os i din lokale STARK, og kom godt i gang med dit projekt.

 

Juni 2020