Få støtte til at sætte fokus på de miljøvenlige valg

En ny frivillig bæredygtighedsklasse skal give byggebranchen et enkelt, ensartet og lettilgængeligt grundlag at opføre mere klimabevidst byggeri efter.

Målet med den frivillige bæredygtighedsklasse er at fremme klimabevidst byggeri i Danmark. Men indtil ordningen træder endeligt i kraft, er der over de næste to år en afprøvningsperiode, hvor bygherrer kan tilmelde projekter til en ”casebank”, som hele branchen skal bruge til at blive klogere af. 

Se videoen om den frivillige bæredygtighedsklasse nederst og læs mere på www.baeredygtighedsklasse.dk

Støttepuljer fra Realdania

Realdania har lagt fem millioner kroner i en pulje, som skal bruges til afprøvning af den nye bæredygtighedsklasse. Puljen skal dække de udgifter, der er i forbindelse med at være case – det kan være analyse, rådgivning og dokumentation. 

Ønsket er at fremme det indledende afprøvningsarbejde ved at støtte omkring 25 bygherrer (private, almene og offentlige) med at leve op til kravene og dermed sikre, at læring fra arbejdet samles, at arbejdet kommer godt fra start, og at den frivillige bæredygtighedsklasse på sigt kan blive integreret i bygningsreglementet.

Læs mere om puljen til afprøvning af den frivillige bæredygtighedsklasse

Hvem kan søge?

Puljen er målrettet professionelle bygherrer, både offentlige, almene og private bygherrer, der ønsker at afprøve den frivillige bæredygtighedsklasse på et i forvejen fuldt finansieret byggeprojekt.

Hvad kan du søge støtte til?

Du kan søge støtte til afprøvning af alle parametre i den frivillige bæredygtighedsklasse på et byggeprojekt.

Hvor meget kan du søge?

Det kommer an på, om der er tale om nybyggeri eller renovering og af typen. Men Realdania støtter højest med de nedenstående beløb:

  • Enfamiliehus  125.000 kr.
  • Etageboligbyggeri  200.000 kr.
  • Kontorbyggeri  200.000 kr.
  • Institutionsbyggeri  200.000 kr

Hvordan søger du støtte?

Du finder ansøgningsskemaet hos Realdania her. Ansøgningsfristen for at søge støtte er den 24. august. 

 

Video: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen