Hvid isolering af 100 procent genanvendt materiale

Den hvide isolering er blevet grøn. RAW RE80 EPS er lavet af brugt flamingo og har samme egenskaber som ny EPS, men reducerer CO2-udslippet med 56 procent. 

RAW RE80 EPS er fremstillet af fraskær og brugte fiskekasser, der brydes op og derefter gennemgår stort set samme produktionsproces som ny EPS. Selv om den består af 100 pct. genanvendt materiale, har RAW RE80 nøjagtig samme egenskaber som ny EPS og er også CE-mærket. Produktet kommer også i alle de gængse mål og tykkelser på mellem 10 og 200 mm, så det er let for håndværkere og bygherrer at skifte til mere miljøvenlig isolering.

”Ved at genbruge EPS reducerer vi produktets CO2-udledning i produktfasen med 56 pct. Samtidig er RAW RE80 meget nem at sortere og genanvende igen og igen, fordi det bevarer sine fremragende egenskaber til at isolere mod kulde og fugt. Miljømæssigt er der altså tale om en markant forbedring sammenlignet med at bruge jomfruelig EPS,” siger bæredygtighedschef i STARK Danmark Kristian Fribo.

Bidrager positivt til skærpede miljøkrav

En anden fordel er, at RAW RE80 kommer med en produktspecifik miljøvaredeklaration (EPD).

”Det bidrager til mere præcise livscyklusvurderinger for byggeriet. Specielt i byggerier, der bygges efter DGNB-systemet, har RAW RE80 den fordel, at den ikke tillægges en usikkerhedsfaktor som almindelig EPS-isolering, der må nøjes med branchespecifikke miljøvaredeklarationer,” siger Kristian Fribo.

Dermed er RAW RE80 et produkt, der vil bidrage positivt til at nå de skærpede miljøkrav til byggeriet. Det gælder f.eks. kravet om livscyklusberegninger fra 2023 og yderligere krav frem mod 2029.

”Et andet eksempel er, at der med stor sandsynlighed vil komme krav om produktspecifikke miljøvaredeklarationer til svanemærkede byggerier. De krav er RAW RE80 klar til,” forklarer Kristian Fribo.

Køb RAW RE80 EPS i din lokale STARK eller på STARK.dk her.

 

September 2022