Husk at affald fra byggeriet, f.eks. mursten, træ, isolering m.m. skal sorteres og genanvendes hvis muligt.

Bliv klogere på affaldshåndtering som udførende i byggeriet

Ifølge Miljøstyrelsen stammer 40 procent af Danmarks samlede affaldsmængde fra bygge- og anlægsbranchen. Det svarer til cirka fem millioner ton årligt.

Det er vigtigt, at al det byggeaffald håndteres korrekt. Derfor har VCØB lavet en vejledning, hvor du som udførende entreprenør eller håndværker kan blive klogere på roller og pligter i nedrivningens eller renoveringens forskellige faser.

Helt overordnet har du som entreprenør ansvar for, at affaldet håndteres og evt. genanvendes på lovlig vis.

Byggeaffald - før, under og efter

Før igangsætningen skal du blandt andet være opmærksom på, om dine folk udsættes for miljø- og sundhedsskadelige stoffer ved arbejdet.

Under udførelsen skal du sikre, at du overholder reglerne for sortering af affaldet, samt regler ved salg af materialer til genbrug og genanvendelse.

Efter udførelsen skal dokumentationen for håndteringen af affaldet være på plads. Sørg derfor altid på at få en kvittering på dit indleverede affald.

Affald skal anmeldes til kommunen

Husk, at alt affald fra byggeprojekter, herunder også nedrivning og renovering, skal anmeldes til kommunen. Det er bygherrens ansvar, men som udførende kan du blive bedt om at anmelde affaldet på vegne af bygherren.

Læs meget mere om dine roller og pligter i affaldshåndtering i VCØB’s guide.

Se også VCØB's oversigt over virksomheder og aktører, der modtager brugte byggematerialer til genbrug i Genbrugsguiden her.

 

 

April 2024