Skærpede energikrav til vinduer og døre

Vær opmærksom på nye energikrav til vinduer og døre fra 2021, når du skal renovere hos og rådgive boligejeren.

Som tillæg til BR18 er der nye skærpede krav til vinduer og døre.

Fra 1. januar 2021 skal du bruge elementer med A-mærke, når du skal renovere, udskifte elementer eller bygge til.

Reglerne ved nybyggeri er uændrede, hvor der fortsat er krav om A-mærkede elementer.

I sommerhuse eller bygninger der ikke er omfattet af bygningsreglementet (f.eks. en fredet bygning), er det fortsat tilladt at bruge B-mærkede elementer.

Det er bygherres ansvar at overholde reglerne, men rådgiver du som håndværker en kunde, er det dit ansvar at rådgive kunden bedst mulig.

Du kan finde en vejledning med de nye energikrav i en printvenlig PDF-version her

De nye energikrav

Mere teknisk skal vinduer opfylde energikrav på Eref ≥ 0 kWh/m² pr. år. Det svarer til energiklasse A.

For døre med glas samt skyde- og foldedøre, skal de opfylde en U-værdi på 1,0 W/m²K.

Døre uden glas skal opfylde en U-værdi på 0,8 W/m²K.

I forhold til sommerhuse fastholdes kravet om en U-værdi på højest 1,8 W/m²K for døre og vinduer.

Overgangsfase i 2020

Fra 1. juli til 31. december 2020 er der en overgangsfase, hvor du stadig kan bruge B-mærkede elementer. 

Det er værd at holde sig for øje, at der er forskel på, om det er en byggetilladelse eller montagetidspunkt, der er gældende.

Hvis byggeriet kræver en byggetilladelse, så er det ansøgningstidspunktet, der gælder. Hvis du har sendt byggetilladelsen ind før 31. december 2020, må du gerne montere B-mærkede vinduer og døre. Hvis ikke skal du opfylde de nye krav (A-mærkede elementer). 

Når der ikke er et krav om en byggetilladelse, skal du i stedet gå efter tidspunktet for montage. 

Efter 31. december 2020 må du IKKE montere B-mærkede elementer, dog er sommerhuse og bygninger, der ikke er omfattet af bygningsreglementet, undtaget – her må du også gerne montere B-mærkede vinduer i 2021!

Spørg om hjælp hos STARK

Har du brug for gode råd og vejledning til dine vindues- og dørprojekter, så spørg os i STARK.

Vi har et stort udvalg inden for vinduer og døre, der lever op til de skærpede energikrav.

September 2020

X

Vi bruger cookies

På www.stark.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Cookies kan anvendes til at skelne de forskellige brugere på en hjemmeside fra hinanden samt til at måle trafik på en hjemmeside. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til ovennævnte formål.