SUPERWOOD: Træets rejse fra skov til hjem

Træ til Superwood kommer fra nøje udvalgte områder. Superwoods fuldautomatiske forarbejdningslinje håndterer brættet hele vejen fra sortering til profilering over gennemimprægnering og maling for endelig at blive pakket og sendt til kunder. Kom med på rejsen.

Skoven

Hos Superwood passer man på skoven, er selektive i forhold til hvor træet kommer fra, og man bruger kun de bedste dele af stammen. Det er starten på verdens bedste Superwood-produkter og løsninger.

At finde det helt rigtige område at skove Superwood-gran er en mission i sig selv. Det kræver viden og know-how. Fagspecialister har gennem årene fundet et område, de kalder Det Nordiske Granbælte. Området strækker sig over Norge, Sverige og Finland.

Kendetegnende for granbæltet er, at klimaforholdende er optimale i forhold til at opnå homogent og ensartet gran, der i sidste ende sikrer, at udtrykket og kvaliteten af slutproduktet lever op til den Superwood-standard, du forventer.Udskæring

Superwood forsøger at udvælge og købe den bedste udskæring fra savværkerne.

Brædderne er valgt fra en centerfri udskæring ud fra et ønske om at undgå marvstrålen og ungdomsvedet i midten af stammen. Marvstrålen er blød og giver dårlig malingsvedhæftning samt revnedannelse. Ungdomsveddet har et uhomogent vækstforløb, der kan medføre skader under imprægneringsprocessen.

Valget af centerfri brædder giver et andet knastbillede end centerbrædderne, der sædvanligvis anvendes til træbeklædninger. Der er typisk større knaster og flere sorte og døde knaster. For at begrænse omfanget af sorte og store levende knaster, købes en ekstra god sortering på savværkerne, ligesom der sorteres under den interne kontrol i forarbejdningen hos Superwood.Kløvning

Fra håndarbejde til fuldautomatik.

Superwood hentes fra ”granbæltet” i Norge, Sverige og Finland, hvor de langsomt voksende træer giver en god og ensartet kvalitet. Her samarbejder man med de bedste savværker, som kan sortere således, at Superwood får det optimale råtræ. 

Når træet ankommer til Superwood, testes at fugten er korrekt i forhold til imprægneringsprocessen. Herefter bliver træet kløvet i de ønskede dimensioner, inden det sendes videre til gennemimprægnering.Gennemimprægnering

Superwood er imprægneret helt ind i kernen. Den unikke imprægneringsteknologi bringer træbeskyttelsen videre ind under træets overflade som mikroskopiske partikler, der fæstner sig overalt i træcellerne.

Superwood har udviklet verdens eneste anlæg, der anvender genbrugt kuldioxid til at opløse og transportere træbeskyttelse ind i brædderne. Det foregår i en patenteret højtryksproces. Der anvendes over hundrede gange mindre træbeskyttelsesmiddel, end der gør i konventionel imprægnering. Midlet bliver opløst i mikroskopiske partikler og sætter sig fast i træcellerne hele vejen igennem brættet – ikke kun på overfladen. Det medfører en mangedobling af træets levetid.

Efter imprægneringen har træet fortsat samme egenskaber som før. Det betyder, at du kan bruge dit sædvanlige værktøj, og den befæstelse du ønsker. Træet ser ud som før. Altså lyst, så det kan overfladebehandles i alle mulige farver – også transparente. Endelig bevarer træet samme fugt og dermed vægt som inden imprægneringen. Og det er godt for arbejdsmiljøet.Sortering

Superwood samarbejder med savværkerne om at finde og vælge den bedste kvalitet.

Ved indgangen til produktionsanlægget sidder en såkaldt ”marvvender”, som vender hvert enkelt bræt, så det på facaden sidder rigtigt. Årringene i træet vil naturligt forsøge at strække sig ud. Derfor må de sidde, så det ikke giver et ujævnt facadebillede.

Som noget helt enestående, passerer hvert enkelt Superwood-bræt en scanner, som ser på brættet fra 8 sider og frasorterer eventuelle defekte brædder. Yderligere kan scanneren via røntgen sikre, at brædder med eventuelle indre skader ikke ender ude på facaden. Eventuelle skader kappes bort, så den bedste kvaliteten sikres.Overfladebehandling

Sidste station inden pakning er maling. Superwood sorterer igen, og overfladebehandler træet.

Selvom man gør alt for at få det bedste træ, der findes, opstår der fejl og skader i processen. I Superwoods specielle scanner registrerer man den slags og kapper diverse fejl og mangler væk, så de ikke ender i de endelige løsninger. Scanneren kigger på træet fra otte forskellige vinkler, og kan via røntgen se, om der er skader inde i træet.

Alt spild genbruges selvfølgelig – primært i Superwoods biobrændselsanlæg. Efterfølgende passerer træet igennem et fuldautomatisk maleanlæg. Her overfladebehandles træet først med grunder og tørres, og herefter topmales det. Er der valgt en transparent løsning, males blot en enkelt gang i sprøjteanlægget, som sikrer, at der anvendes den optimale mængde maling. Alt er optimeret til mindste detalje for at sikre kvaliteten, så den står mål med dine forventninger til træ fra Superwood.

Malingen udføres bæredygtigt, hvor der tages højde for spild og minimering af mængden af affald fra processen – eksempelvis i forhold til emballage, transport af malingen og rengøring.
Det er naturligvis også muligt at fravælge overfladebehandlingen i tilfælde, hvor dette er relevant.