Forebyg arbejdsskader: Ansøg om 80% tilskud til afprøvning af maskiner eller udstyr

Byggebranchen er forbundet med fysisk belastende arbejde, der kan medføre tidlig nedslidning. Korrekt brug af maskiner kan være med til at forebygge arbejdsulykker og fysisk nedslidning.

Kom godt i gang med brug af maskiner eller udstyr med STARK Udlejning og lad hjælpemidlerne lette dit arbejde.

SE VORES UDLEJNINGSMULIGHEDER HER

Med Arbejdsmiljøpuljen kan du få dækket 80% af udgiften (op til 500.000 kr.) på arbejdsmiljøindsatser - herunder afprøvning af tekniske hjælpemidler.
Puljen forventes at åbne i starten af 2023 og tildeles efter først-til-mølle-princippet, så det kan være en god idé at begynde på din ansøgning allerede nu.

Hvad kan du søge tilskud til?
Du kan søge om tilskud til forebyggelse af ulykker samt psykisk og fysisk nedslidning fx:

  • Leje og afprøvning af hjælpemidler som arbejdsmaskiner eller udstyr
  • Undervisning i korrekt brug af maskiner eller udstyr og hjælpemidler
  • Rådgivning om generelle arbejdsmiljøindsatser

Hvem kan søge?

  • Du skal være en privat virksomhed med p-enhed med max 100 ansatte eller en offentlig virksomhed med p-enheder op til 50 ansatte.
  • Din virksomheds p-enhed (produktionsenhed). Du kan se antallet af registrerede p-enheder i CVR-registret
  • Indsatser, der søges støtte til, må først påbegyndes, når der er givet tilsagn fra Arbejdstilsynet. Indsatsen skal være afsluttet inden for et år efter tilsagn.


Sådan søger du

For at søge skal du kontakte:

Tina Jensen
Chefkonsulent, Joblife
Tlf. 27 61 39 17 / E-mail: tije@joblife.dk

Joblife hjælper med ansøgningen, så det er nemt at søge, men du skal selv sende ansøgningen ved at bruge virksomhedens NemID.
Læs mere her: https://www.joblife.dk/arbejdsmiljoepuljen/