Forebyg arbejdsskader: Ansøg om 80 % tilskud til maskinudlejning

Byggebranchen er forbundet med fysisk belastende arbejde, der kan medføre tidlig nedslidning. Korrekt brug af maskiner kan være med til at forebygge arbejdsulykker og fysisk nedslidning.

Kom godt i gang med brug af maskiner med STARK Udlejning og lad maskinerne lette dit arbejde.

SE VORES UDLEJNINGSMULIGHEDER HER

Med Arbejdsmiljøpuljen kan du få dækket 80 % af udgiften (op til 500.000 kr.) på arbejdsmiljøindsatser.
Puljen forventes at åbne marts 2023 og tildeles efter først-til-mølle-princippet, så det kan være en god idé at begynde på din ansøgning allerede nu.

Hvad kan du søge tilskud til?
Du kan søge om tilskud til forebyggelse af ulykker samt psykisk og fysisk nedslidning fx:

  • Leje og afprøvning af hjælpemidler som arbejdsmaskiner
  • Undervisning i korrekt brug af maskiner og hjælpemidler
  • Rådgivning om arbejdsmiljøindsatser

Hvem kan søge?

  • Du skal være en privat virksomhed med p-enhed med max 100 ansatte eller en offentlig virksomhed med p-enheder op til 50 ansatte.
  • Din virksomheds p-enhed (produktionsenhed), er et ti-cifret nummer, der angiver virksomhedens fysiske lokation(er). Du kan se antallet af registrerede p-enheder i CVR-registret
  • Indsatser, der søges støtte til, må først påbegyndes, når der er givet tilsagn fra Arbejdstilsynet. Indsatsen skal være afsluttet inden for et år


Sådan søger du

For at søge skal du kontakte:

Tina Jensen
Chefkonsulent, JobLife
Tlf. 27 61 39 17 / E-mail: tije@joblife.dk

JobLife hjælper med ansøgningen, men du skal selv sende ansøgningen ved at bruge virksomhedens NemID.
Læs mere her: https://www.joblife.dk/arbejdsmiljoepuljen/