…

Tjekliste til et vinterklart hus

Det er nedenstående bygningsdele og konstruktioner på dit hus, du bør tjekke, inden vinteren for alvor kommer i gang. Brug denne tjekliste og sæt kryds, efterhånden som du når gennem punkterne.

Tag:
 • Tjek for revnede og utætte tagsten eller tagflader.
 • Tjek for løse tagmaterialer.
 • Tjek tagrygningen og alle grater.
 • Tjek vindskeder og sternbrædder.

Skorsten:

 • Tjek alle skorstens samlinger og overflader.
 • Tjek skorstenen for løse sten.
 • Tjek, om toppen (hatten) sidder fast.
 • Inddækninger
 • Tjek alle inddækninger ved kviste, skorsten, skotrender, ovenlys etc. for utætheder.

Tagrender:
 • Tjek, om tagrenderne er tætte og har fald mod nedløbsrøret.
 • Fjern snavs og skidt.

Nedløbsrør:
 • Tjek, om alle nedløb er samlet korrekt.
 • Tjek, om nedløb sidder ordentligt fast på facaden.
 • Fjern evt. snavs og skidt.
 • Gavl, facader og sokkel

Facade og gavle:
 • Tjek bræddebeklædning på gavlen.
 • Tjek maling på facader og gavle.
 • Tjek vandbræt og metalvandnæser.
 • Tjek efter revner i facaden.
 • Tjek, om udendørs belysning sidder godt fast.
 • Tjek sokkel for revner og afskalninger.
 • Tjek, at ventilationshuller i soklen ikke er dækket til.

Vinduer og døre:
 • Tjek alt træværk for råd og svamp.
 • Tjek træværket i alle vinduer og døre - især bundlister.
 • Tjek, om døre og vinduer lukker helt tæt.
 • Tjek glaslister på alle vinduer og døre.
 • Tjek, om sålbænke under vinduer er intakte.

Kloak og brønde:
 • Tjek alle kloakker og brønde, og tøm dem for eventuelt slam.

Terræn:

 • Tjek, om der er tilstrækkeligt fald på terræn væk fra huset.
 • Tjek, om der er bagfald på trappetrin, og om der er revner i trappen.
 • En anden vigtig ting på husets facader og gavle er eventuelle udendørs lamper. Tjek, om de sidder forsvarligt fast, om alle ledninger er hele og korrekt tilsluttet, og om lamperne virker.

Brug håndværker til komplicerede opgaver

Det er vigtigt, at husets udvendige rammer og flader (klimaskærm) er vedligeholdt og uden fejl, for at undgå alvorlige skader på huset i løbet af vinteren. Derfor skal vedligeholdelse og reparationer på husets klimaskærm udføres korrekt.

Mange kan klare den normale årlige vedligeholdelse af klimaskærmen, f.eks. at male og rense tagrender, og de kan selv tjekke huset for skader. Men er opgaven større og mere kompliceret, eller er skaden sket, kan det ofte være nødvendigt at bruge en håndværker.

Hvilket værktøj skal du bruge til at tjekke, om dit hus er vinterklart?
For at kunne gennemgå huset inden vinteren skal du som minimum bruge følgende værktøj:
 • Stige
 • Lommelygte
 • Fugtmåler, som kan måle fugtighedsprocenten i træværk
 • Skruetrækker og syl til at tjekke træværk
 • Vaterpas (loddebrædt) til at tjekke, om tagrenden hælder i den rigtige retning
 • Kloakrenser
 • Tommestok
 • Stearinlys eller lighter til at tjekke for træk