…

Undersøg facaden og fundamentet

Sådan får du en flot og indbydende bolig og sikrer dig mod frostskader og skimmelsvamp.

Efter en hård vinter med skiftende temperaturer opstår der let revner eller afskalninger på facaden af dit hus. De skæmmer ikke bare helhedsindtrykket, men gør det også let for vand og fugt at trænge ind. Derfor bør du hurtigst muligt få dem repareret. Det samme gælder, hvis der er revner i soklen.

Revner på facaden eller fundamentet kan blandt andet skyldes, at:

 • Jorden under huset synker. Skaderne begynder derfor i fundamentet og fortsætter op i murværket.
 • Overliggerne over vinduer og døre er defekte eller lavet forkert.
 • Murene har været udsat for årelang blæst, fugt og skiftende temperaturer, eller at der er opstået rust på de indvendige stålforstærkninger.


Sådan tjekker du en muret facade
Facader af mursten, en såkaldt blank mur, er der normalt ingen vedligeholdelse ved. Men intet holder som bekendt for evigt

 • Vær opmærksom på pludseligt opståede revner. Små revner mellem sten og fuge betyder normalt ikke noget.
 • Undersøg fugerne. Begynder de at smuldre, skal de kradses ud og laves på ny. Hold især øje med fuger ved udvendige hjørner, og fuger der er udsat for kraftig regn og blæst. Små skader kan du selv reparere. Større fugeskader skal altid udføres af en professionel murer.
 • Tjek om alle mursten er hele. Sten med revner eller frostsprængninger skal skiftes, så der ikke trænger vand ind.


Sådan tjekker du en pudset facade
Pudsede facader er flotte, men de kan være lidt af en udfordring at vedligeholde. Begynder pudsen først af skalle af, er du nødt til at reparere straks.

Du skal især være opmærksom, hvis din facade er:

 • Vandskuret eller sækkeskuret. I så fald er pudslaget tyndt og ikke så modstandsdygtigt over for revner i murværket bagved.
 • Grovpudset. Her kan der forekomme revner, der ikke skyldes murværket bagved, men derimod problemer i selve muren. Bank forsigtigt på muren. Lyder det hult, har pudset sluppet murstenene.

Se udvalgte produkter til pudset facade


Sådan tjekker du en malet facade:
Har dit hus en malet facade, skal du være ekstra opmærksom på skader. Især hvis din facade er malet mange gange med forskellige typer maling.

Hold øje med, om:

 • Facaden er præget af revner og skader.
 • Malingen er dækkende. (Husk at en heldækkende maling godt kan have sluppet underlaget)
 • Skal facaden males igen, er det vigtigt, at du vælger den rigtige maling. Vi anbefaler derfor, at du forhører dig hos en professionel maler eller hos din lokale STARK-forretning.


Sådan tjekker du fundamentet
Fundamentet på dit hus skal efterses med jævne mellemrum.

 • Kontrollér om der er revner eller huller. Hvis det er tilfældet, skal de repareres straks. På den måde undgår du, at der trænger vand ind.
 • Fundamentet under jordhøjde kan du af gode grunde ikke kontrollere udefra. Har du kælder, kan du til gengæld tjekke evt. skader indefra.
 • Har du ventilationsriste, så sørg for, at de altid er åbne og fri for beplantning eller tilstopning.
 • Husk, at større revner i fundamentet kan skyldes alvorlige sætninger og derfor altid skal undersøges af en professionel.

I din lokale STARK-forretning kan du få mere hjælp til brug af produkterne. Vi kan også hjælpe dig med at finde en kvalificeret håndværker, hvis du har brug for professionel hjælp.