…

Tid til Vinterbekendtgørelsen

Vær godt forbedret, når vinteren melder sin ankomst. Fra 1. november til 30. marts er byggeriet underlagt Vinterbekendtgørelsen, der stiller krav til vinterbyggeriet. Det handler om at være på forkant, så du mindsker risikoen for unødige forsinkelser og ekstraudgifter. Få gode råd her.

Gå vinteren velforberedt i møde

Det kommer ikke bag på nogen, at vinteren på et tidspunkt er over os. For at undgå at stå med et byggeprojekt, der ikke kan komme videre på grund af frost, er det vigtigt at være på forkant og være forberedt på vinterens indtog. 
 

Hold et vintermøde i god tid

Ved at holde et vintermøde i god tid, er det muligt at gøre status på byggeprojektet og se fremad. Hvilke opgaver venter, hvilken indvirkning kan vintervejret have på dem og hvilke foranstaltninger skal der træffes?
 
På mødet bør I aftale omfanget og ønskerne til vinterforanstaltningerne, herunder konkrete aftaler om, hvem der gør hvad i hvilke situationer. Det kan være helt nede på snerydningsniveauet.
 
Ifølge Vinterbekendtgørelsen starter vinteren den 1. november og varer helt til 31. marts, så det er en god idé allerede nu at begynde at planlægge for de næste måneder.
 

Planlægning er nøgleordet

Der er mange ting, der skal tænkes ind i et byggeprojekt, hvis det skal fortsætte vinteren igennem uden problemer, forsinkelser og store ekstraregninger.
 
Planlægningen inden vinteren sætter ind giver et godt grundlag for et vedvarende byggeri. Her skal du indregne vejrligsrisikoen, så du ikke planlægger et projekt, der måske ikke kan lade sig gøre. Og hvis det skal gennemføres, må du træffe de rigtige vinterforanstaltninger. 
 
De ansatte skal desuden sikres mod sundhedsskadelige påvirkninger fra vejret og skærmes mod kulde, blæst og nedbør i vinterperioden.
 
Der kan også blive brug for snerydning, telthaller til maskiner og materialer eller vintermåtter til at lægge over udgravninger for at det hele ikke fryser til. Der er mange ting at tage med i overvejelsen.
 

Forskellige typer vinterforanstaltninger

Der er to forskellige typer af vinterforanstaltninger, som du skal kende til for at være forberedt.
 
Årstidsbestemte foranstaltninger omfatter orienterings- og arbejdsbelysning, etablering og reetablering af vinterbetingede veje, frostsikring af vandinstallationer og overdækning af arbejdssteder.
 
Vejrligsbestemte vinterforanstaltninger er blandt andet snerydning og beskyttelse af materialer mod frost.
 

 

STARK hjælper dig godt igennem vinteren   
Hos STARK i hele landet finder du altid et bredt kvalitetsudvalg af professionelle løsninger til dit vinterbyggeri. Samtidig står vi klar med råd og vejledning, så vi sammen finder den bedste måde at sikre dit byggeri mod frost og nedbør på.