Miljømærker og -certificeringer

Bliv klogere på de forskellige miljømærker og -certificering du kan støde på, og se hvad STARK kan tilbyde af byggematerialer inden for de forskellige kategorier.

Du kan altid finde den produktdokumentation, du skal bruge til dit byggeri, på STARK.dk. Læs mere her.

Kig desuden efter vores Byg Grønt-mærke i vores avis og på STARK.dk.

Er du i tvivl om mærkningsordninger, miljømærker og projektcertificeringer, står vi vores bæredygtighedsambassadører klar til at hjælpe dig. Find en ambassadør nær dig her. 

Nederst på siden her, kan du også blive klogere på projektcertificeringer som DGNB, Svanemærket, LEED og BREEAM. 

FSC® er din garanti for, at der ikke fældes mere træ, end skoven kan reproducere. På samme tid er FSC en sikkerhed for, at de mennesker, der arbejder i skoven, er uddannede og har ordentlige forhold, og at dyr og planteliv er beskyttet. STARK er FSC-certificeret.

PEFC er din forsikring om, at det træ, du vælger, stammer fra bæredygtigt forvaltet skov. PEFC arbejder for en grønnere fremtid ved at tage sig af verdens vilde dyr og planteliv og opretholde den biologiske mangfoldighed i og omkring vores skove. STARK er PEFC-certificeret.

STARK har Danmarks største sortiment af FSC®- og PEFC-certificerede varer. Og hvert år uddanner vi 2200 STARK-medarbejdere over 4000 onlinekurser i, hvordan de skal håndtere PEFC- og FSC®-certificerede produkter.

Vi har desuden en politik om kun at forhandle 100 % FSC-certificeret tropisk træ. Læs her, hvorfor det gør en forskel for regnskovene.

Se vores udvalg af FSC-certificerede byggematerialer her og PEFC-certificerede byggematerialer her. Vælg forskellige materialegrupper under "Kategorier".


 

STANDARD 100 af OEKO-TEX® er et tekstilprodukt-mærke, der sikrer, at alle komponenter i et mærket produkt er testet for sundheds- og miljøfarlige stoffer.

Se vores udvalg af OEKO-TEX-arbejdstøj her.


 

Cradle to Cradle understøtter visionen om en verden, hvor forbrug og produktion har en positiv indvirkning på miljø, økonomi og mennesker. Målet er, at alt enten genanvendes, som det er, eller bliver en ressource for noget nyt i sunde, biologiske og tekniske kredsløb.

Se vores udvalg af Cradle to Cradle-produkter her. 

EPD er en forkortelse for Miljøproduktdeklaration (Environmental Product Declaration). En EPD beskriver byggematerialer, byggeprodukter eller bygningskomponenter i forhold til miljøpåvirkningen baseret på livscyklusvurderinger samt på deres funktionelle og tekniske egenskaber. Denne kvantitative, objektive og verificerede information dækker hele byggeproduktets livscyklus.

Læs mere om EPD'er i forbindelse med de nye klimakrav, der trådte i kraft pr. 1. januar 2023. Det nordiske miljømærke kræver, at produktet ikke indeholder stoffer, der er problematiske for helbredet (hormonforstyrrende stoffer/kræftfremkaldende stoffer). Når du køber Svanemærket, er du garanteret, at produktet er blandt de mindst miljøfarlige, og at det har høj kvalitet og god holdbarhed.

Se vores udvalg af Svanemærkede materialer. Vælg den ønskede kategori under "Kategorier". 

EU-Blomsten gør det nemt for dig at beskytte naturen og miljøet samt reducere din eksponering for skadelige kemikalier. EU-blomsten ser på produktets livscyklus - fra produktion til brug til bortskaffelse og stiller blandt andet krav til miljøpåvirkning, sundhed og holdbarhed.

Se vores udvalg af materialer med EU-Blomsten her.

Indeklimamærket fokuserer på afgasning af et produkt til indeklimaet. Indeklimamærkede materialer sikrer dig produkter, det bidrager til et godt og sundt indeklima og eksempel ikke udsender kræftfremkaldende stoffer. 

Indeklimamærket har desuden udarbejdet en tabel, der viser udvalgte mærknings- og certificeringsordninger, der er relevante for indeklimaet. Se tabellen på Indeklimamærkets hjemmeside

Se vores udvalg af produkter med Dansk Indeklimamærkning. 


 

EC1 (GEV-EMICODE®) er din sikkerhed for, at produktet har en meget lav afgasning af eksempelvis VOC'er, formaldehyd og acetaldehyd. Produkter med EC1-mærket kontrolleres løbende for at sikre overholdelse af afgasningskriterierne.

Se vores udvalg af EC1-certificerede byggematerialer her. 

Produkter med M1-mærke er din garanti for, at produktet har en lav afgasning af blandt andet VOC, formaldehyd, ammoniak, skadelige stoffer og lugt.

Se vores udvalg af materialer med M1-mærket her. 

Produkter fra Blauer Engel er blandt de mindst miljøfarlige for sin kategori. Når du køber produkter med mærket "Blue Angel", får du det mest miljøvenlige produkt inden for en produktgruppe. Mærket kan derfor sammenlignes med det nordiske miljømærke og EU-Blomsten.

Se vores udvalg af materialer med Blauer Engel-mærket her. 


Projektcertificeringer

Et helt byggeprojekt kan desuden være certificeret. Det kaldes projektcertificeringer. Få et overblik her. 

DGNB-certificering

DGNB består af en række kriterier og underkriterier, der tilsammen bruges til at evaluere en bygning eller et byområde. Der vurderes ud fra de følgende kriterier:

  • Miljømæssig kvalitet - herunder fokus på påvirkning af materialer på miljøet, klima og ressourceforbrug
  • Økonomisk kvalitet
  • Sociokulturel og funktionel kvalitet - herunder indeklima, akustik, lysforhold, temperatur
  • Teknisk kvalitet - inklusive klimaskærmkvalitet, brandsikkerhed, vedligeholdelse, kvalitet i processen - inklusive produktdokumentation og byggepladsens bæredygtighed
  • Proceskvalitet

Hvis der leveres materialer til et DGNB-projekt, er der et øget krav til dokumentation som FSC, PEFC, sikkerhedsdatablade, produktspecifikationer, produktdatablad og EPD'er. Læs mere om DGNB.  

Nordisk Svanemærke eller Svanemærket byggeri

Svanemærket byggeri ser på helheden og den samlede miljøbelastning fra produktion og forbrug.

Hele produktets livscyklus fra råvarer til produktion, brug, bortskaffelse og recirkulering er med i vurderingen, når kravene til miljømærkede produkter bliver fastsat. Det er vigtigt for at kunne mindske det samlede aftryk på miljø og klima.

Der stilles ikke kun miljøkrav, men også kvalitetskrav for at sikre effektive produkter og produkter med lang levetid. Det er vigtigt, for når et produkt holder længe, begrænses miljøbelastningen fra ny produktion og affaldshåndtering. Læs mere her.

Også inden for Svanemærket byggeri har vi erfaring med forskellige løsninger. Læs her, hvordan vi bidrog med materialer til byggeriet Terrassehusene uden for Odder. 

LEED®

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) er en miljøcertificeringsordning for byggeriet. Det er udviklet i USA og administreret af det amerikanske Green Building Council (USGBC®).

Ordningen fokuserer primært på seks forskellige områder: Location & Transportation, Sustainable Sites, Water Efficiency, Energy & Atmosphere, Materials & Resources, Indoor Environmental Quality, Innovation, Regional Priority.

De enkelte specifikke kriterier indgår i evalueringen som enten krav eller frivillig kreditgivende tilvalg. Som følge af evalueringen tildeles byggeriet standard-, sølv-, guld- eller platincertificering. 

BREEAM

BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) er i dag det mest almindelige system i Europa.

BREEAM fås i en række varianter til forskellige slags ejendomme. Miljøpræstationen vurderes inden for forskellige områder med mindstekrav til projektledelse, bygningens energianvendelse, indendørsklima med ventilation og belysning, vandøkonomi, affaldshåndtering samt arealudnyttelse og påvirkning af nærmiljøet.

Vurderingen resulterer i karakteren Acceptable, Pass, Good, Very Good, Excellent eller Outstanding. Læs mere her.

Vi står klar til at hjælpe dig

Har du brug for hjælp til at vælge de rette materialer, eller står du med et certificeret projekt, som du har spørgsmål til? Så tag fat i en af vores bæredygtighedsambassadører. Du finder dem i vores forretninger landet over. Find en ambassadør nær dig på listen her. 

 

Opdateret marts 2023