Har du et Svanemærke-projekt?

Så kan du også få point gennem vores services på denne tjekliste.

Se her en uddybet oversigt over, hvordan vores services på tjeklisten, kan bidrage til Svanemærke-byggeri her:

GENTRÆ - GENBRO - GENSÆT - Gipsplader - Isolering - Strøer - Porebeton

Man kan ikke få point for disse alene, men hvis alt byggeaffald sorteres til genanvendelse eller materialegenvinding, kan der opnås point.

Krav P12: Hvis andelen af byggeaffald fra byggeprocessen, som sorteres til genanvendelse eller materialegenvinding, er:

 • 50 % eller højere, gives der 1 point.
 • 60 % eller højere, gives der 2 point.
 • 70 % eller højere, gives der 3 point.

Den samlede mængde af alt byggeaffald som sorteres og hentes til genanvendelse eller materialegenvinding skal kunne dokumenteres.

Certificeringer

Jf. krav O28, skal bygningskomponenter af massivt træ, limtræ, bambus eller krydsfiner have mindst 70% af træet certificeret som FCS eller PEFC, den resterende andel skal være omfattet af sporbarhedscertificering, eller klassificeret som genanvendt materiale.

Dette gælder for følgende:

 • Spær
 • Bærende system og bjælkelag samt skillevægge og fer/not-brædder
 • Indvendige panel
 • Udvendig facade
 • Træ til altan, terrasse og veranda

Jf. krav P11, kan der opnås 1 point, hvis halvdelen af behovet for trælister af dækket af certificeret råtræ. Hvis hele behovet er dækket af certificerede træprodukter, gives 2 point.

Dette gælder interiørlister såsom gulvlister, niveaulister, vindueslister, loftslister, fugelister, skyggelister og lignende. Dørkarme og dørtærskler er ikke omfattet.

Næste-skuret

P12: 1 point for hver kategori af byggevarer eller byggeprodukter udenfor dampspærren som består af mindst 25 % genanvendte råvarer. Max 3 point. (Gælder ikke metaller, isolering
(glasuld og cellulose), industrielle gips- og træfiberprodukter hvor der allerede er etableret materialegenvinding.

De genbrugte eller genanvendte råvarer må ikke indeholde nogle af følgende stoffer på et niveau på > 100 ppm:

 • halogenerede flammehæmmere
 • kortkædede (C10-C13) og mellemkædede (C14-C17) klorparaffiner
 • cadmium, bly, kviksølv, krom
 • VI og arsen samt forbindelser af disse stoffer.

 

September 2021