De nye klimakrav

Fra 1. januar 2023 kom der nye regler for nybyggeri i bygningsreglementet.

Hvad er de præcise krav?

De to nye bestemmelser handler om nybyggeris klima-påvirkninger.

  • Et nybyggeris klimapåvirkninger skal dokumenteres med en klimaberegning – en LCA (livscyklusanalyse). 
  • Nybyggeri over 1000 m2 skal overholde en grænseværdi i forhold til CO2-udledning på 12 kg CO2e/m2/år.

Bygherren skal sikre, at dokumentationen for et nybyggeris klimapåvirkninger foreligger ved færdigmeldingen af byggeriet. Ellers kan bygherren ikke få en ibrugtagningstilladelse for bygningen.

Som udførende entreprenør eller håndværker på et nybyggeri, kan du blive bedt om at skaffe oplysninger om materialetyper og mængder. Du kan også blive bedt om at levere miljøvaredeklarationer i form af EPD'er på materialerne.